BLOGARCHIEFdinsdag 27 maart 2018

Berkenwoudse Driehoek HVB - 24 maart 2018

De excursie van vandaag brengt ons naar de Berkenwoudse Driehoek waar we de Plagroute volgen. Het Zuid-Hollands Landschap is de beheerder. We maken een wandeling van ca 6 km en volgen de route die nauwkeurig door het Zuid-Hollands Landschap is beschreven. Onderweg wisselen rietranden en geriefbosjes elkaar af. Het gebied is redelijk open en dat levert nog vergezichten op waarbij de horizon hier en daar nog redelijk ongeschonden is, maar waar ook op sommige plekken de oprukkende verstedelijking 
zichtbaar is. 

We zijn met 16 deelnemers en het is prima weer. De zon laat zich weliswaar niet zien, maar omdat er amper wind is voelt het aangenaam aan. 

Al snel horen we enkele Putters en Sijzen. Kort daarop een Tjiftjaf. Voor velen waarschijnlijk de eerste van het jaar. Bij een plas-dras-gebiedje zit een groep Slobeenden. De heldere roep van de Wintertaling is duidelijk te horen. Vanuit het riet klinkt regelmatig het roepje en de zang van de Rietgors. Helaas laat de Blauwborst vandaag verstek gaan. In de slootjes zien we nog groepen Smienten die binnenkort naar hun broedgebieden in het hoge noorden vertrekken. 

Leuk is de waarneming van een Torenvalk die zich tot vrij dichtbij laat benaderen. Van de echte wilde ganzen zien we alleen nog maar enkele Kolganzen. Grote Canadese Ganzen en Grauwe Ganzen zijn hier talrijk. Van de roofvogels scoren we vandaag ook nog Havik,  Bruine Kiekendief en Buizerd. Regelmatig stoppen we om te zien of we de daglijst nog wat kunnen aanvullen. Dat lukt want we zien telkens weer een nieuwe soort zoals Boomkruiper en Tureluur. 
Om ca 13.00 uur zijn we aan het einde van de wandeling gekomen. In het dorpscafé van Mijdrecht drinken we tot slot koffie en praten we nog wat na.

Met dank aan Ton die vandaag de excursie leidde. 

waargenomen:
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Bruine Kiekenduif, Buizerd, Havik, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Tureluur, Grutto, Kokmeeuw, Houtduif, Grote Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Zanglijster, Merel, Cetti's Zanger, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter, Sijs, Rietgors, 


Wandeling van ca 6 km door de Berkenwoudse Driehoek.
De wandeling is bekend onder de naam Plagroute.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Onderweg hier en daar een hekje om het volgende perceel te betreden,
Gelukkig zijn er nog fraaie plekjes in het westen van het land.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting..
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting.
De weilanden zijn op veel plekken afgeplagd.
Hier en daar ruige hooilandjes.
 Boerenbruggetjes geven het landschap een leuk aanzien.
 Ondertussen wordt er druk doorgevogeld.
 De vogelzang komt deze ochtend moeizaam op gang.
 Oer-hollandsche landschap met in de verte een geriefbosje.
 Ton is vandaag de gids.
 Even kijken of we op de juiste route zitten.
 Onderweg is er volop tijd iets te eten.
 Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. 
 Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret.
Weer zo'n oer-Hollands plaatj.
 Steeds op zoek naar nieuwe soorten.
 De Grutto kregen we wel vliegend te zien, maar helaas vandaag niet zittend op een paaltje.
 Duidelijk spelregels.
 Het enige vogelkijkscherm.
 Helaas zaten er weinig vogels achter het scherm.
 Het was nog te vroeg voor de echte rietvogels. Die komen pas later.
 Hier en daar waren laarzen of wandelschoenen wel nodig om droge voeten te houden op de natte paden.
 Het Zuid-Hollands Landschap is hier de beheerder.
 We krijgen vandaag heel wat roofvogels te zien: Havik, Buizerd, Bruine Kiekendief en Torenvalk.
Volop bruggetjes om de vele slootjes over te kunnen steken.
 Grote Canadese Gans (Branta canadensis) / Greater Canada Goose.
 Om 13.00 uur zijn we aan het einde van de wandeling gekomen. We drinken tot slot koffie in de dorpskroeg van Mijdrecht.

vrijdag 23 maart 2018

Sauerland - 18 t/m 21 maart 2018

Met een vierdaags verblijf in Sauerland vieren we dit jaar de verjaardag van één van de vogelaars. In deze streek van Duitsland is de winter nog volop in gang. Met temperaturen van min 8 graden in de nacht, een pittige oostenwind en overdag een stralende zon lijkt het alsof we op wintersport zijn. In Winterberg zijn de skipistes open en er wordt geskied. Op vogelgebied valt er heel wat te beleven. Op de akkers langs de veldwegen zien we regelmatig groepen Kramsvogels en Zanglijsters. Nu en dan een Grote Lijster. In natuurpark de Medebacher Bucht zit een groep Geelgorzen en de Rode Wouw is hier algemeen. We horen Veldleeuweriken en groepen Holenduiven zitten op de akkers. 
Een boswandeling die achter ons hotel begint levert soorten op als Zwarte Specht, Zwarte Mees en Kuifmees. Hieronder een lijst van de soorten die we tijdens ons verblijf hebben waargenomen.

waargenomen: 
Kuifeend, Grote Zilverreiger, Rode Wouw, Buizerd, Kievit, Holenduif, Houtduif, Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Zanglijster, Grote Lijster, Kramsvogel, Merel, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees, Kuifmees, Boomklever, Boomkruiper, Klapekster, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Geelgors.

fotoverslag:


Veldleeuwerik (Alauda arvensis) / Skylark.
Rode Wouw (Milvus milvus) / Red Kite.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare.
Kuifmees (Lophophanus cristatus) / European Crested Tit.
Geelgors (Emberiza citrinella) / Yellowhammer.
Geelgors (Emberiza citrinella) / Yellowhammer.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing.
Prima weer, maar koud ! 
Naturpark Medebacher Bucht.
Naturpark Medebacher Bucht.
Bad Fredeburg.
Bad Fredeburg.
Bad Fredeburg.
Omgeving Winterberg.
Skipiste Winterberg.
 Medebacher Bucht.
 Skipiste omgeving Winterberg.
IJs in de snelstromende beekjes. 
 Wandelroute achter het hotel.
 Wandelroute Sauerland-Höhenflug.
 Sauerland-Höhenflug.
 Sauerland-Höhenflug.