BLOGARCHIEFdinsdag 24 april 2018

St. Philipsland en de Van Haaftenpolder VWG KNNV Den Haag - 14 april 2018

We beginnen de excursie met stralend weer. Als eerste staat de Plaat van Vliet op het programma. Het is even schrikken als blijkt dat er voor de hut en in de directe omgeving een windmolenpark wordt gebouwd. Toch lijken de zangvogels zich hier nauwelijks iets van aan te trekken want langs het pad naar de vogelhut horen we Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Cetti's Zanger, Staartmees. Laten we hopen dat dat zo blijft.
Vervolgens rijden we naar het nieuwe vogelpunt even voor St Philipsland. We kijken op de Rammegorzen en aan de andere kant kijken we op het dorp Sint Philipsland. Bij het sluisje zitten Kleine Zilverreigers, een Grote Zilverreiger en verderop 2 Lepelaars. Regelmatig zien en horen we Tureluurs en Wulpen. We gaan op weg naar de Rumoirt Gorzen. Op de Lange Kruisweg zien we 2 Gele Kwikstaarten en in de verte vliegt een paar Bruine Kiekendieven. Vanaf de dijk hebben we zicht op de Rumoirt Gorzen. We tellen meer dan 10 Middelste Zaagbekken. Vervolgens rijden we naar Sluis om koffie te drinken in het resaurant 't Veerhuis in Sluis. Voor het restaurant zitten zo'n 150 Rotganzen en een groep van ca 15 Tureluurs. 
Na de koffie rijden we naar het Stinkgat en de van Haaftenpolder. We wandelen naar het vogelkijkscherm. Over ons heen vliegen 2 Zwartkopmeeuwen, een eindje verderop zitten Grutto's en op een eilandje links van het vogelkijkscherm het rumoer van een kolonie Kokmeeuwen. We wandelen verder over de dijk. Om ca 16.00 uur eindigt de vogelexcursie. Rond 17.00 uur staan we weer op de partkeerplaats van de Uithof. Het was een gezellige vogelexcursie met veel vogels en bovenal fantastisch lenteweer. 

waargenomen:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Bonte Strandloper, Tureluur, Grutto, Wulp, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Heggenmus, Roodborsttapuit, Zanglijster, Zwartkop, Rietzanger, Cetti's Zanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Vink, Groenling, Rietgors

fotoverslag:


Sluis. Voor het restaurant 't Veerhuis. altijd goed voor veel Rotganzen.
foto: Marijke
De Sleedoorn staat volop in bloei.
foto: Marijke
Van Haaftenpolder. 
foto: Marijke
Van Haaftenpolder.
foto: Lis
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) / Black Swan. Van Haaftenpolder.
foto: Marijke
Parende Kluten. Van Haaftenpolder.
foto: Renée
Wandelen over de dijk van de Van Haaftenpolder.
foto: Renée
Rumoirt Gorzen.
foto: Renée
 Van Haaftenpolder.
foto: Renée
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose.
foto: Lis
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose.
foto: Lis
Op weg naar het vogelkijkscherm in de Van Haaftenpolder.
Van Haaftenpolder.
Grutto (Limosa limosa) /  Black-tailed Godwit. Van Haaftenpolder.
Vogelkijkscherm Van Haaftenpolder.
Vogelkijkscherm Van Haaftenpolder.
Van Haaftenpolder.
Vogelkijkscherm van Haaftenpolder.
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) / Black Swan. Van Haaftenpolder.
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) / Black Swan. Van Haaftenpolder.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose.
foto: Lis
Volop vogels en rust op deze lentedag in de Van Haaftenpolder.
Op een eiland links van het vogelkijkscherm zit een kolonie Kokmeeuwen.
Wandelen over de dijk.
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat. 
Bij de ingang / parkeerplaats Van Haaftenpolder.

maandag 9 april 2018

Tiengemeten HVB (Haagse Vogelbescherming) - 7 april 2018

Even voor 10.00 uur stappen we op het pontje waarmee we de oversteek naar Tiengemeten maken. Het weerbericht heeft voor vandaag de eerste lentedag voorspelt en zoals achteraf blijkt is de voorspelling uitgekomen. In het bezoekerscentrum halen we de gereserveerde fietsen op en zoals ieder jaar gaat er altijd wel iets mis. Deze keer werkt de kassa niet naar behoren en het duurt zo'n 20 minuten voordat een medewerker de kassa weer aan de praat weet te krijgen. Ter compensatie krijgen we van Natuurmonumenten een lekkere koek. 

In het rietveld met plasjes direct achter het informatiecentrum doen we een leuke waarneming: een Zwarte Wouw vliegt over en dat is meteen de soort van de dag. Verder horen we er een zingende Fitis, een zingende Rietzanger en verder nog wat eenden zoals Tafeleend, WIntertaling en Kuifeend. De Zomertaling die we hier eigenlijk hadden verwacht, zien we pas aan het einde van de dag aan de andere kant van het eiland. 

We fietsen naar het gehucht. Een Cetti's Zanger laat zijn knalharde zang horen. Verder zien we Huis- en Ringmussen en horen we een Zwartkop. We fietsen verder naar de Vliedberg van waar we een wandeling (gele paaltjesroute) maken tot aan de ruïne van de Irenehoeve. Onderweg hangt er voortdurend een zingende Veldleeuwerik boven ons hoofd. We zien verder Bruine Kiekendief en Gele Kwikstaart. Het nest van de Zeearend lijkt op het eerste gezicht wat klein voor een paar Zeearenden. Volgens een bewoner van het eiland verlaten deze joekels al vroeg in de ochtend het eiland om vervolgens de hele dag in de Biesbosch rond te hangen. Het weer hebben we mee, het is de eerste lentedag. 

We wandelen terug naar de plek waar de fietsen staan gestald. In een paar pedaalomwentelingen zijn we op de Vliedberg. Van hierboven heb je altijd een fraai uitzicht over het eiland. Er dobberen eenden waaronder een paar late Smienten. De Fitis laat zich zien en vooral goed horen. 

En dan is het tijd voor koffie in restaurant "Pannenkoeken bij Hèlène". In de middag fietsen we richting de Rietheuvel. De doelsoorten van de  middag zijn de Blauwborst en de Zomertaling. De laatste wordt door Piet ontdekt. De slecht zingende vogel die we niet meteen als een Blauwborst kunnen determineren, blijkt na enige tijd toch een Blauwborst te zijn. We krijgen hem allemaal in de kijker. En dan is het tijd om terug te fietsen naar het informatiecentrum om de fietsen in te leveren. De boot vertrekt immers even na 16.00 uur. 
Het was weer een leuke vogeldag, met aardig wat soorten en bovenal uitstekend voorjaarsweer. Jammer dat de Zeearenden zich niet lieten zien. 

waargenomen: 
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Witgat, Tureluur, Grutto, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, WItte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Heggemus, Roodborst, Blauwborst, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Rietzanger, Cetti's Zanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Rietgors.  


We zijn vandaag niet de enige vogelaars die het eiland bezoeken. 
Na een klein half uurtje hebben we dan toch de fietsen.
Zwarte Wouw (Milvus migrans) / Black Kite.
Op het dijkje achter het Informatiecentrum. 
Vanaf het dijkje zien we vooral eenden zoals Taffeleend, Kuifeend en Bergeend.
Ruïne van de Irenehoeve.
In het gehucht horen we de Cetti's Zanger, Zwartkop en zien we o.a Ringmussen.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit.
Lenteweer !
Op weg naar de Irenehoeve.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank.
Op zoek naar de Blauwborst.
We lopen terug naar de fietsen op weg naar de Vliedberg.
Mooi uitzicht vanaf de Vliedberg.
Koffie in restaurant ""Pannenkoeken bij Hèlène". 
Koffie in restaurant ""Pannenkoeken bij Hèlène".
Op weg richting de Rietheuvel.
De plek waar we een Blauwborst zien, ca 500 m voor de Rietheuvel.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat. 
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
Kleine Vos.
Ton en André.
Ze zijn niet te zien, maar zaten er wel: 2 Zomertalingen.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall.

zondag 1 april 2018

Koningseider - Texel Paal 12 - 31 maart 2018

Gelukkig kwam de Koningseider deze kant op en hoeven we voorlopig geen reisje naar het koude Spitsbergen of de Varangerfjord te maken.
Rond 11.00 uur komen we in Den Helder aan. We twijfelen of we de oversteek naar Texel wel moeten maken. De vogel is immers vanaf 10.20 uur niet meer gemeld. Als we besluiten terug te rijden naar Den Haag, komt er plotseling even voor 11.30 uur een melding binnen: de vogel zit bij de Jan Ayeslag bij Paal 12.
Vol gas rijden we terug naar de veerhaven van Den Helder. Twee minuten voor vertrek, de luiken van de boot gaan al omlaag, rijden we de boot op. Een kwartiertje later zijn we onderweg naar de Jan Ayeslag. Op het strand wijst Klaas de Jong, die net een excursie geeft aan een groepje vogelaars, ons op het punt waar de Koningseider zit. Bedankt Klaas ! Hij zit in een groep Eiders precies voor de strekdam van Paal 12. Nadat we een paar foto's hebben gemaakt vliegt de vogel weg en strijkt 4 strekdammen verder weer neer. Hij zit nu in een grote groep Eiders. We krijgen hem weer goed in beeld. Kortom, vandaag hadden we veel geluk, want ook het weer was fantastisch, zonnetje, rustige zee, amper wind .... Topdag ! In de middag maken we nog een rondje over het eiland, maar daarover straks meer. 


Koningseider (Somateria spectabilis) / King Eider 
Koningseider (Somateria spectabilis) / King Eider 
Koningseider (Somateria spectabilis) / King Eider 
Fantastisch weer.
Koningseider (Somateria spectabilis) / King Eider 
Koningseider (Somateria spectabilis) / King Eider 
Koningseider (Somateria spectabilis) / King Eider 
Koningseider (Somateria spectabilis) / King Eider 
Ofschoon hij er al een poosje zit, komen er nog steeds veel vogelaars op af. Vandaag werd hij 56 keer op "waarneming" gemeld.
Koningseider (Somateria spectabilis) / King Eider