BLOGARCHIEFdinsdag 24 april 2018

St. Philipsland en de Van Haaftenpolder VWG KNNV Den Haag - 14 april 2018

We beginnen de excursie met stralend weer. Als eerste staat de Plaat van Vliet op het programma. Het is even schrikken als blijkt dat er voor de hut en in de directe omgeving een windmolenpark wordt gebouwd. Toch lijken de zangvogels zich hier nauwelijks iets van aan te trekken want langs het pad naar de vogelhut horen we Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Cetti's Zanger, Staartmees. Laten we hopen dat dat zo blijft.
Vervolgens rijden we naar het nieuwe vogelpunt even voor St Philipsland. We kijken op de Rammegorzen en aan de andere kant kijken we op het dorp Sint Philipsland. Bij het sluisje zitten Kleine Zilverreigers, een Grote Zilverreiger en verderop 2 Lepelaars. Regelmatig zien en horen we Tureluurs en Wulpen. We gaan op weg naar de Rumoirt Gorzen. Op de Lange Kruisweg zien we 2 Gele Kwikstaarten en in de verte vliegt een paar Bruine Kiekendieven. Vanaf de dijk hebben we zicht op de Rumoirt Gorzen. We tellen meer dan 10 Middelste Zaagbekken. Vervolgens rijden we naar Sluis om koffie te drinken in het resaurant 't Veerhuis in Sluis. Voor het restaurant zitten zo'n 150 Rotganzen en een groep van ca 15 Tureluurs. 
Na de koffie rijden we naar het Stinkgat en de van Haaftenpolder. We wandelen naar het vogelkijkscherm. Over ons heen vliegen 2 Zwartkopmeeuwen, een eindje verderop zitten Grutto's en op een eilandje links van het vogelkijkscherm het rumoer van een kolonie Kokmeeuwen. We wandelen verder over de dijk. Om ca 16.00 uur eindigt de vogelexcursie. Rond 17.00 uur staan we weer op de partkeerplaats van de Uithof. Het was een gezellige vogelexcursie met veel vogels en bovenal fantastisch lenteweer. 

waargenomen:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Bonte Strandloper, Tureluur, Grutto, Wulp, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Heggenmus, Roodborsttapuit, Zanglijster, Zwartkop, Rietzanger, Cetti's Zanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Vink, Groenling, Rietgors

fotoverslag:


Sluis. Voor het restaurant 't Veerhuis. altijd goed voor veel Rotganzen.
foto: Marijke
De Sleedoorn staat volop in bloei.
foto: Marijke
Van Haaftenpolder. 
foto: Marijke
Van Haaftenpolder.
foto: Lis
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) / Black Swan. Van Haaftenpolder.
foto: Marijke
Parende Kluten. Van Haaftenpolder.
foto: Renée
Wandelen over de dijk van de Van Haaftenpolder.
foto: Renée
Rumoirt Gorzen.
foto: Renée
 Van Haaftenpolder.
foto: Renée
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose.
foto: Lis
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose.
foto: Lis
Op weg naar het vogelkijkscherm in de Van Haaftenpolder.
Van Haaftenpolder.
Grutto (Limosa limosa) /  Black-tailed Godwit. Van Haaftenpolder.
Vogelkijkscherm Van Haaftenpolder.
Vogelkijkscherm Van Haaftenpolder.
Van Haaftenpolder.
Vogelkijkscherm van Haaftenpolder.
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) / Black Swan. Van Haaftenpolder.
Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) / Black Swan. Van Haaftenpolder.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose.
foto: Lis
Volop vogels en rust op deze lentedag in de Van Haaftenpolder.
Op een eiland links van het vogelkijkscherm zit een kolonie Kokmeeuwen.
Wandelen over de dijk.
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat. 
Bij de ingang / parkeerplaats Van Haaftenpolder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten