BLOGARCHIEFmaandag 29 oktober 2018

Pestvogels, ze zijn er weer. Den Haag - 29 okt 2018

De eerste Pestvogels zijn weer in Den Haag gearriveerd. Vandaag telden we er drie. Ze hadden het duidelijk op de vruchten van de Gelderse Roos gemunt. Op de plek waar wij ze vandaag zagen hebben de Gelderse Rozen veel vruchten. Ze zullen dus nog wel een aantal dagen blijven. De plek bevindt zich aan de Doctor J. Presserstraat en de Doctor H.E. van Gelderlaan. 


 Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing
 Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing

zaterdag 27 oktober 2018

HVB Excursie Het Groene Strand - Oostvoorne 21 oktober 2018

Leiding: Renée L en André K 

Bij slag Baarmannetje langs het Oostvoornse Meer begint de excursie. Gisteren werd hier op waarneming.nl een Hop gemeld. Ofschoon we met 20 deelnemers zijn en geen enkel plekje over het hoofd wordt gezien, krijgen we hem niet in beeld, waarschijnlijk al doorgevlogen. Leuk is de waarneming van een Roodhalsfuut. Nadat we zo'n beetje het hele Oostvoornse Meer hebben afgescand vertrekken we naar de volgende vogelhotspot de Slikken van Voorne. In de struiken zien we oa Goudhaantjes en nogal wat Koperwieken en Zanglijsters. Ofschoon de wind voor vogeltrek niet uit de goede hoek kwam zien we toch regelmatig overtrekkende vogels zoals Sijzen, Vinken en lijsterachtigen. Om ca 11.30 rijden we naar de Lyondellhut langs de Westplaat. Van hierboven hebben we een fraai uitzicht op de Slikken van Voorne. Er zitten behoorlijk wat Bergeenden, veel Scholeksters, waaronder een leucistische, Drienteenstrandlopers en een Lepelaar. We zien ook 2 zeehonden. 

Om 13.00 uur rijden we naar Restaurant Aan Zee. Het is een duurzaam restaurant met alle mogelijke voorzieningen die de energie leveren. Even voor 14.00 uur beklimmen we de toren van waaruit we een mooi uitzicht hebben op het Voornse Meer en de Slikken van Voorne. Bovendien is er op de informatiebordje van alles en nog wat over de duurzaamheid van deze horecaonderneming te lezen. 
Na de koffie maken we een wandeling voorlangs het restaurant. De vogels met name steltlopers zitten nogal ver weg. Maar met de telescopen kunnen we ze toch vrijwel allemaal op naam brengen. En dan verschijnt er zo maar vanuit het niets een mannetje Blauwe Kiekendief. Laag vliegend over de schorren kunnen we hem langere tijd volgen. Ja, en zo gaat het ook met de Slechtvalk die voor de nodige onrust zorgt onder de vogels op de slikplaten. We observeren hier verder nog Goudplevierren en Zilverplevieren, Bonte Strandlopers en Drieteenstrandlopers, een Zwarte Ruiter en enorm veel Wulpen en Scholeksters. 

Bij de ingang van het Groene Strand voor 't Wapen van Marion in Oostvoorne eindigt de excursie met een kleine vogelverenkwis. Het was weer een mooie dag, met veel vogels, een enthousiaste groep vogelaars en prima vogelweer ! 

Van Renée en Michel ontvingen we nog een aantal foto's dank hiervoor. 


waargenomen: 
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Rotgans, Bergeend, Krakeend, WIlde Eend, Pijlstaart, Smient, Middelste Zaagbek, Fuut, Roodhalsfuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar (op de terugweg), Lepelaar, Blauwe Kiekendief ♂, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekester, leucistische Scholekster, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Drieteenstrandloper, Bonte Strandloper, Tureluur, Zwart Ruiter, Wulp, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, IJsvogel, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Zanglijster, Koperwiek, Merel, Cetti's Zanger, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Keep, Kneu, Kleine/Grote Barmsijs, Groenling, Sijs, Rietgors, 

fotoverslag:


We beginnen de excursie bij Slag Baardmannetje
 Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) / Red-necked Grebe
 Slag Baardmannetje. Op zoek naar de Hop.
 Slag Baardmannetje. Geen Hop !
Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) / Red-necked Grebe    
foto: Michèl Gieskens
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) Red-breasted Merganser
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) Red-breasted Merganser
foto: Michèl Gieskens
Slag Baardmannetje 
foto: Renée L
 Slag Baardmannetje
 Duidelijke  informatie over het Oostvoornse Meer
 De Slikken van Voorne
 De Slikken van Voorne
Vogelobservatiepunt langs de Noordzeeboulevard
 Scholekster (leucistisch) (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher
foto: Michèl Gieskens
 De Slikken van Voorne
 Info over wat hier zoal te doen en te zien is
 De Slikken van Voorne
 Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck 
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck
 Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
 Lyondellhut langs de Westplaat
 Omdat de vogels vandaag nogal ver weg zitten, komt deze telescoop goed van pas.
 Aalscholver (Phalacrocorax carbo) / Great Cormorant. Westplaat.
 Lyondellhut langs de Westplaat
 Lyondellhut langs de Westplaat
  Koffie in restaurant Aan Zee - Oostvoorne
 We beklimmen de toren van het restaurant
 Er zijn veel natuurlijke materialen gebruikt
 Op de achtergrond de Maasvlakte
 Informatieborden met tekst en uitleg over deze duurzame horecagelegenheid
 Uitzicht vanaf het hoogste punt
Tijd voor de wandeling voorlangs het restaurant
 Schapen om het gebied open te houden
 Restaurant Aan Zee
 Voor meer info kijk op de website van het Zuid-Hollands Landschap
 Restaurant Aan Zee
 Restaurant Aan Zee
 ..... om de verruiging van het gebied aan te pakken
 Die passen wel in het landschap
Dit schaap wilde heel graag op de foto
 Studente, maar in het weekend schaapsherder 
 Veel fietsmogelijkheden
 Na een mislukte poging een vogel te slaan landde de Slechtvalk op een paaltje heel ver weg. foto: Michèl Gieskens
 Michèl fotografeerde de 5 soorten meeuwen die we vandaag zagen en zette er achteraf de namen bij. 
 Zilverplevieren in de vlucht, let op de zwarte oksels.
foto: Michèl Gieskens
  De duinen van Oostvoorne.
foto: Renée L
  De duinen van Oostvoorne.
foto: Renée L
 We besluiten de excursie met een verenkwis. 
 Het was weer een leuke excursie met een gezellige groep vogelaars en prima weer.