BLOGARCHIEFzondag 25 november 2018

Notenkraker in Wageningen - 25 november 2018

Na ons bezoek op zaterdag aan de Landelijke Dag SOVON in Apeldoorn brengen we de nacht door in een hotel in Beekbergen. De Notenkraker is immers nog steeds aanwezig in Wageningen en van Beekbergen naar Wageningen is het amper 40 km. Als we op deze vroege zondagochtend aankomen op de plek waar hij moet zitten, blijken we niet de eersten te zijn. Er zijn al tientallen vogelaars en fotografen voor ons. We hoeven nauwelijks te zoeken want de vogel blijkt totaal niet schuw, wandelt door het gras naar de fotografen toe tot op een afstand van minder dan een meter. Zo iets maak je zelden mee. Ook van de steeds maar groter wordende groep belangstellenden wordt de Notenkraker niet warm of koud. In een tuin waar 2 kinderen op een trampoline staan te springen staat een schoteltje nootjes waar de vogel lekker van blijft dooreten. De onderstaande foto's en het videofilmpje maakten we deze ochtend in Wageningen. 

Notenkraker (Nucifraga caryocatactes) / Spotted NutcrackerDe Notenkraker op de film.
zaterdag 10 november 2018

HVB excursie Ackerdijkse Plassen - 10 november 2018

Leiding en gids: Muriel Kommer

Even was het nog de vraag of de excursie wel door kon gaan. De weersvoorspelling voorspelde een onstuimige herfstdag met regen, maar het bleek mee te vallen. Geen sprake van regen en ook de wind viel mee.

Na een korte uitleg van de gids rijden we met 4 auto's naar manege De Prinsenstad, het verzamelpunt. We starten bij molen de Vlieger met z'n fraaie plas-dras-gebiedje en uitzicht over de polders. Het blijkt geen slecht begin want de eerste wintergasten verschijnen in de verrekijkers. Groepen Smienten, steeds weer opvliegende vluchten Kieviten, Holenduiven,  Vinken, Kolganzen, Wulpen en Watersnippen blijken het plas-dras-gebiedje te hebben gevonden. Even verderop strijken 8 Goudplevieren neer tussen de Kieviten. Na anderhalf uur vogelen voor De Valk houden we het hier voor gezien. We lopen naar de eerste vogelhut. Een pad met aan de ene kant een rietscherm en aan de andere kant uitzicht op een oer-Hollands veenweidegebied leidt ons erheen. Je zou hier Baardmannetjes verwachten. In de verte zien we Grote Zilverreigers maar veel verder komen we niet. Het weidse uitzicht maakt echter veel goed. De skyline van Rotterdam is nabij en het is droog.
We gaan op weg naar de Tureluur een uitzichttoren van Natuurmonumenten, de beheerder van de Ackerdijkse Plassen. Helaas zijn de plassen niet toegankelijk, we moeten het dus met de toren en de 2 vogelschermen doen. 
Vanuit de veelbelovende Tureluur observeren we amper vogels. Op weg naar het laatste vogelkijkscherm zien en horen we Staartmezen, Goudhaantjes en Sijzen. Vanuit de vogelkijkhut De Aalscholver hebben we zicht op één van de plassen. 
Ondanks het geringe aantal vogels dat we vanuit de vogelhutten zagen, mogen we niet klagen over de vogelwaarnemingen tijdens de wandeling. 
Kortom een geslaagde excursie in een nieuw excursiegebiedje. 

We sluiten de lange ochtend excursie af met koffie in de kantine van manege De Prinsenstad.  

Waargenomen: 
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Nijlgans, Indische Gans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Fazant, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Goudplevier, Kievit, Wulp, Watersnip, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Graspieper, Roodborst, Koperwiek, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Staartmees, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Keep, Putter, Sijs.

fotoverslag:


Bij molen De Valk gemeente Berkel en Rodenrijs begint de excursie.
Molen De valk gebouwd in 1772.
In het plas-dras-gebiedje voor de molen blijken leuke soorten te zitten.
Voor de molen o.a. Holenduif (Columba oenas) / Stock Dove. 
Wandelen over de Molenweg op zoek naar naar nog meer soorten. We zien Kolgans, Kievit, Keep, Vink en Goudplevier.
Plas-dras langs de Molenweg Berkel en Rodenrijs.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon.
Vogelen op de dijk van de Molenweg.
Voor ons strijken steeds weer vogels neer.
De Valk 1772.
                                                                      Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing.
Ook die zaten er.
Deze wilde op de foto en vooral op de voorgrond.
Vink (Fringilla coelebs) / Common Chaffinch.
Overigens is weer helemaal niet zo slecht. Het bleef droog.
Boerengans.
Even verderop blijkt er nog een polderweggetje. 
Flink veel kieviten, Smienten en een groepje van 4 Goudplevieren.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing.
Boerengans.
Bruggetje over de Zweth.
Vandaag onze gids.
Je kunt hier alle kanten uit. 
We wandelen naar de Ackerdijkse Plassen. 
Onderweg maken we wat herfstplaatjes.
De weg naar de vogelkijkhut Ackerdijkse Plassen.
Valse kopergroenzwam.
Fraaie rietkragen waaruit soms de roep van een Winterkoning. 
De vogelkijkhut van de Ackerdijkse Plassen.
Uitzicht op het fraaie landschap.
In de verte de Ackerdijkse Plassen die niet vrij toegankelijk zijn.
Vandaag lunchen we in het veld.
Wintertaling (Anas crecca) / Eurasian Teal.
Over de Ackerdijkse Plassen volop informatie op de borden langs de route.
De skyline van Rotterdam. 
Er heerst een goed sfeertje in de groep.
We hebben Putters in de kijker.
Fazant (Phasianus colchicus) / Common Pheasant.
Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret.
Vogelkijkhut De Tureluur.
Vogelkijkhut De Tureluur: we observeerden van hierboven nauwelijks vogels.
De uitkijkhut van Natuurmonumenten.
Geen vogels, maar wel vogelaars.
Dood in de berm, doodsoorzaak onbekend.
Het is een mooi gebied.
Boven in de uitkijkhut van Natuurmonumenten.
Goudhaan (Regulus regulus) / Goldcrest.
Op weg naar de laatste uitkijkhut.
Jammer, dat we ook vanachter De Aalscholver nauwelijks vogels zagen.
Uitkijkhut De Aalscholver.
Nieuwsgierige eenden aan het einde van de excursie.