BLOGARCHIEF







maandag 31 december 2018

De laatste keer vogelen in 2018 - 30 december 2018

Nog één keer vogelen in 2018 en dat deden we in de haventjes van Stellendam, in de omgeving van de Plompe Toren en in de Prunjepolder. Het was een grauwe, nevelige dag met toch altijd weer een aantal leuke waarnemingen. Opvallend was het aantal Lepelaars dat we in de Prunjepolder zagen. We telden er meer dan 20. Met de de zachtere winters gaat het erop lijken dat steeds meer Lepelaars kiezen voor overwinteren in eigen land. De Torenvalk die we achter de Plompe Toren fotografeerden had ons niet in de gaten en bleef op zijn paaltje, zodat hij zich gemakkelijk liet fotograferen vanuit het geopende portier van de auto. 
En op de kade van de Binnenhaven van Stellendam ontdekten we een vrouwtje Middelste Zaagbek. Kleine Zilverreigers kwamen we regelmatig tegen. Het is hier een algemene soort geworden. Rond een uur of drie zijn het licht en het zicht zo slecht geworden dat we besluiten huiswaarts te gaan. Door de oversteek met pontje van Maassluis zijn we binnen een uur al weer thuis.  

waargenomen:
Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Knobbelzwaan, Canadese Gans, Grote Canadese Gans, Rotgans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifend, Middelste Zaagbek, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Goudplevier, Kievit, Steenloper, Wulp, Tureluur, Kokmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Spreeuw, Gaai, Zwarte Kraai, Kauw, Vink. 

fotoverslag:


 Pontje van Maassluis.
 Druk verkeer op de Waterweg.
 De ene na de andere boot komt langs varen.
 Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Buitenhaven van Stellendam. 
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Binnenhaven van Stellendam.
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Binnenhaven van Stellendam.
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Binnenhaven van Stellendam.
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Binnenhaven van Stellendam.
 Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone.
Binnenhaven van Stellendam.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Tureluur (Tringa totanus) / Comon Redshank. Koudekerksche Inlaag.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret. Prunjepolder.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
15.00 uur: Langzaam wordt het zicht minder, mist begint op te trekken. 
Prunjepolder: Het einde van 2018 nadert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten