BLOGARCHIEFdinsdag 29 januari 2019

Hollandse en Zeeuwse delta - HVB excursie - 26 januari 2019

leiding: Ton Haase
fotografie en tekst: Muriel en André Kommer

Dat de weervoorspelling niet altijd uitkomt bleek ook vandaag, want de voorspelde regen bleef uit. Een kleine regenbuitje in de ochtenuren, maar daar bleef het bij. 
We starten deze ochtend in de Buitenhaven van Stellendam. In de winter altijd een prima plek voor overwinterende soorten. Aan de noordzijde van de Westelijke Havendam verrichten we onze eerste wapenfeiten met 2 Lepelaars, veel Wulpen, Bonte Strandlopers, Tureluurs en Scholeksters. In de Buitenhaven dobberen Wilde Eenden, Krakeenden en een Dodaars die, zoals altijd, meer onder dan boven water vertoeft.

Met de stevige wind voelt het koud aan, zeker als we op de grinddijk van de Havendam  staan te vogelen. Hier blijven we dan ook niet lang. De tweede vogelspot is de Brouwersdam, voor iedere vogelaar een uitstekende plek voor duikers, zaagbekken en zee-eenden.  Vanwege de woelige golven is het lastig de soorten te vinden en snel op naam te krijgen. De telescopen doen wat ze moeten doen en al snel komen de eerste groepjes Brilduikers en Middelste Zaagbekken in beeld. En meteen daarop 2 man Zwarte Zee-eenden. We gaan op zoek naar Kuifduikers, vandaag is dat een lastige, maar toch lukt het er enkele te zien. We observeren ook enkele Roodkeelduikers. Over de waarneming van een Parelduiker bestaat verschil van mening. Maar over de Zeekoet geen twijfel. Een Zilverplevier zit vlak voor ons, die heeft niemand gemist. Verder zien we nog een aantal algemenere soorten zoals Stormmeeuw, Rotganzen en Steenlopers. 

Het is al weer over twaalven en dus tijd voor koffie. In Strandpaviljoen Brouw kijken ze niet op een CO2-tje meer of minder want binnen is het ouderwets warm. Nadat we elkaar  hebben bijgepraat en weer op temperatuur zijn gekomen, verplaatsen we ons naar de Prunjepolder op Schouwen-Duiveland, onze derde vogelspot van vandaag. 
We rijden vanaf restaurant De Heerenkeet over de dijk richting de Schelpenhoek. Al snel zien we de eerste 4 Lepelaars. De eenden en steltlopers zitten ver weg, dus de telescopen gaan weer uit de kofferbak en niet zonder resultaat, want al gauw zien we een groep van zo'n 15 Pijlstaarten en evenzoveel Kluten. Verder veel Smienten en Brandganzen. 

Als laatste staat vandaag de omgeving rond de Plompe Toren op het programma. 
In een akker zitten Kieviten maar al snel blijkt dat ze in gezelschap zijn van Goudplevieren. Pas als ze opvliegen zien we dat het er veel zijn, we schatten ongeveer 150. Een Kleine Zilverreiger jaagt in een slootje en even verderop een Grote. We naderen de Plompe Toren waar de excursie eindigt. Helaas lieten de roofvogels het vandaag afweten. Wel zagen we onderweg enkele Buizerds en een biddende Torenvalk. Op de N57 ter hoogte van de Brouwersdam vangen we nog een glimp op van een overvliegende Slechtvalk. 

Ondanks de pittige wind kunnen we terugzien op een geslaagde en vogelrijke excursie. 

waargenomen: 
Knobbelzwaan, Kolgans (groepje onderweg langs de kant van de weg), Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend (onderweg even voor de Plompe Toren), Kuifeend, Eider, Zwarte Zee-eend, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Roodkeelduiker, Parelduiker ?, Kuifduiker, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, 
Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk (terugweg boven de N57), Meerkoet, Scholekster, Kluut, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Steenloper, Bonte Strandloper, Tureluur, Wulp, Zilverplevier, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Zeekoet, Houtduif, Graspieper,  Ekster, Kauw, Roek, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter (bij vertrek Appelgaarde overvliegend), 

fotoverslag:


 Vogelen vanaf de Westelijke Havendam van Stellendam.
Afgaand tij, de eerste steltlopers verzamelen zich op de drooggevallen zandplaten.
 Buitenhaven Stellendam. 
 Lepelaars (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.  
Westelijke Havendam Stellendam.
 Steenkoud. Vogelen vanaf de Havendam - Stellendam.
 Zicht vanaf de Havendam kijkend richting het noorden.
Soms komt er een vogelgids aan te pas.
Op de Westelijke Havendam. Stellendam.
Brouwersdam. Noordzeezijde - Haventje Noord e.o. 
Grauwe Ganzen en Brilduikers. Plas tegenover de Meester Snijderweg.
Zilverplevier (Pluvialis squatarola) / Grey Plover. 
Brouwersdam. Noordzeezijde - Haventje Noord e.o.
12.30 uur: tijd voor koffie in Strandpaviljoen Brouw.
We gaan op weg naar de Prunjepolder op Schouwen-Duiveland.
Brouwersdam. 
Met o.a. Roodkeelduilers, Zwarte Zee-eenden, Brilduikers en Middelste Zaagbekken.
Woelige golven maken het determineren er niet gemakkelijker op.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Brouwersdam.
En ook nu biedt de vogelgids de oplossing.
Schuilen tegen de wind.
Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Goldeneye. Brouwersdam - Spuisluis.
                                                           Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Goldeneye. 
                                                                             Brouwersdam - Spuisluis.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Brouwersdam - Spuisluis.
Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Goldeneye. Brouwersdam - Spuisluis.
Niet alleen de HVB was vandaag op de Brouwersam - Spuisluis. 
Ook andere vogelaars zochten waarschijnlijk naar de Parelduiker.
Alle deelnemers (behalve de fotograaf). Brouwersdam - Spuisluis
Kuifduiker (Podiceps auritus) / Horned Grebe. Brouwersdam - Spuisluis.
Kokmeeuwen voeren. Brouwersdam - Spuisluis.
Kokmeeuw (Croicocephalus ridibundus) / Black-headed Gull. Brouwersdam - Spuisluis.
Zoekplaatje.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher. Brouwersdam.
Helaas lukte het niet om van de Zeekoet en de Roodkeelduikers foto's te maken.
Brouwersdam - Spuisluis.
Restaurant De Heerenkeet langs de Oosterschelde.
Havententje voor De Heerenkeet. op de achtergrond de Oosterschelde.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. Prunjepolder.
Prunjepolder.
Prunjepolder.
Smienten (Anas penelope) / Eurasian Wigeon en een Pijlstaart (Anas acuta) / Northern Pintail. Prunjepolder. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder. 
Brandganzen (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Prunjepolder.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. 
Koudekerkseweg - Plompe Toren.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Koudekerksche Inlaag.
Koudekerksche Inlaag.
Koudekerksche Inlaag.
Nou, vanavond gaan we weer een verslagje maken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten