BLOGARCHIEF







maandag 11 maart 2019

Azuurmes (Cyanistes cyanus flavipectus) - Bergen 10 maart 2019

Zondagochtend besloten we toch ondanks het slechte weer naar Bergen te vertrekken. We troffen het niet want het regende aan één stuk door. Van fotograferen kwam nauwelijks iets terecht. Gelukkig hebben we toch nog wat foto's kunnen maken. De vogel is daarom wat grijs uitgevallen.

Vermoedelijk betreft het de ondersoort Cyanistes cyanus flavipectus. De gele tint duidt op ssp flavipectus.De vogel is niet geringd en foerageert regelmatig met Pimpelmezen op vetbollen en pindanetjes in een tuin in Bergen (NH). 


 Azuurmees (Cyanistes cyanus flavipectus) / Yellow-breasted Tit. 
 Azuurmees (Cyanistes cyanus flavipectus) / Yellow-breasted Tit.
Azuurmees (Cyanistes cyanus flavipectus) / Yellow-breasted Tit. 
 Azuurmees (Cyanistes cyanus flavipectus) / Yellow-breasted Tit.
Azuurmees (Cyanistes cyanus flavipectus) / Yellow-breasted Tit.

zaterdag 9 maart 2019

Vogelexcursie HVB De Banken en Hoek van Holland - 9 maart 2019

Vandaag was de wind een spelbreker. Windkracht 6 met nu en dan zeer harde winstoten maakten het vogelen er niet prettig op. Vanwege laagwater om 09.35 uur besloten we de excursie in Hoek van Holland te laten beginnen. Eigenlijk was de bedoeling de pier helemaal af te lopen, maar vanwege de wind kwamen we amper tot de helft. Ook lieten de vogels zich nauwelijks zien. Een aantal Wulpen, Kleine Mantelmeeuwen en Scholeksters trotseerden de wind. Even voorbij restaurant Unicum Waterweg hebben we nog geprobeerd de drooggevallen zandplaten af te zoeken. 

Na de Oeverloper en en enkele overvliegende Graspiepers die we hier zagen, besloten we in restaurant Unicum koffie te gaan drinken. Je merkt dat de vogels met zoveel wind blijkbaar schuilen. Na de koffie was het tijd voor de Banken bij 's Gravenzande. 

Bij aankomst op de parkeerplaats begon de zon te schijnen maar de wind woei nog even hard. Op het noordelijke plasje, het grotere, zwommen de bekende eenden zoals Smient, Krakeend, Kuifeend en Slobeend. Op het kleinere zuidelijke plasje Wintertalingen en Grauwe Ganzen. In het geraas van de wind hoorden we een paar keer een Cetti's Zanger. Wat kunnen die toch een grote keel opzetten. Van het bezoek aan het strand zagen we af. 

Samengevat, het was ondanks de harde wind, waardoor zoals gezegd minder waarnemingen, een excursie waar we met plezier op terug kunnen kijken. 

waargenomen
Fuut , Dodaars, Aalscholver, Canadese Gans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Krakeend, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Wulp, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Graspieper, Oeverpieper, Witte Kwikstaart, Cetti's Zanger, Heggenmus, Spreeuw, Zwarte kraai, Kauw en Ekster.


Het startpunt van de excursie, de toeristische bezienswaardigheid Verkeerscentrale 
Hoek van Holland. 
Als eerste zoeken we de Waterweg af.
De vele scheepvaartactiviteiten maken het de moeite waard Hoek van Holland te bezoeken.
Dé hulpverlener te water. 
We doen veel moeite de daglijst te vullen.
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) / Lesser Black-backed Gull. 
Wulp (Numenius arquata) / Curlew. 
Wulp (Numenius arquata) / Curlew.
Container Terminal Europoort. 
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) / Lesser Black-backed Gull.
We wandelen tot amper de helft van de pier.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon.
Je vraagt je altijd af waar bij zo'n museum de ingang is ? 
Deze ochtend (het zal altijd wel zo zijn) veel scheepvaartverkeer.
Deze Zwarte Kraai heeft het door.
Vandaag helaas geen Paarse Strandlopers.
We wandelen naar Unicum.
Kokmeeuw (Croicocephalus ridibundus) / Black-headed Gull.
Vandaag 16 deelnemers.
Kokmeeuw (Croicocephalus ridibundus) / Black-headed Gull.
Er zitten fraaie exemplaren tussen.
Vogels kijken van achter een olijfboom.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull.
Alsjeblieft, laat ze niet overboord slaan.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher.
Het is tijd voor koffie in Unicum Waterweg.
Hier kijken ze niet op een CO2-tje meer of minder.
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) / Lesser Black-backed Gull.
Een rugzak aan je statief vermindert de kans op omwaaien.
De Banken. Zuidelijk Plasje. Met o.a. Grauwe gans, Graspieper en Cetti's Zanger.
Vogelen vanaf het fietspad langs het zuidelijke plasje.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose.
Wintertaling (Anas crecca) / Eurasian Teal.
Wintertaling (Anas crecca) / Eurasian Teal.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
De Banken - 's Gravenzande.
Glastuinbouw pal naast de Banken.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose.
Grote Canadese Gans (Branta canadensis) / Greater Canada Goose.
Meerkoet (Fulica atra) / Eurasian Coot.
Grote Canadese Gans (Branta canadensis) / Greater Canada Goose.
We wandelen terug naar de parkeerplaats van de Banken.
Om ca 13.00 uur eindigt deze lange ochtendexcursie.

De Biesbosch - 9 maart 2019

Vandaag succesvol gevogeld in de De Biesbosch. Ofschoon het water vanwege de regen van de afgelopen dagen hoog stond, waren er toch nog wat plekken waar we steltlopers zagen. Vanaf de Bandijk zagen we een groep van ca 350 Grutto's in het water staan en even verderop op het droge ca 35 Bontbekplevieren en ruim 100 Bonte Strandlopers. Ook hoorden we de eerste zingende tjiftjaf en rietgors. En als je dan ook nog 2 keer een Zeearend ziet overkomen, dan kun je gerust van een geslaagde vogeldag spreken. De ontdekking van een Casarca in een groep Nijlganzen maakte het plaatje compleet. Hieronder het lijstje van alle soorten die we deze dag observeerden. 

waargenomen
Knobbelzwaan, Kolgans, Brandgans, Grote Canadese Gans, Bergeend, Casarca (1x), Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Grote Zaagbek (1x ♀ vliegend), Fazant, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Zeearend, Blauwe Kiekendief ♀, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Waterhoen, Kraanvogel (1x juv.), Scholekster, Bontbekplevier (ca 25), Kievit, Bonte Strandloper (ca 100), Tureluur, Grutto, Wulp, Kemphaan, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw (2x ad), Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Zanglijster, Merel, Cetti's Zanger,Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Zwarte Kraai, Kauw, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Rietgors. 


Verder ca 10 Reeën en veel Hazen.