BLOGARCHIEFmaandag 18 februari 2019

Vogelexcursie Stellendam Brouwersdam en de Prunjepolder - KNNV Den Haag 16 februari 2019

leiding: Marijke A en Renée L 
fotografie: Muriel K 
tekst: André K 


Om 08.30 uur vertrekken we met 8 deelnemers vanaf de parkeerplaats de Uithof. We hebben er zin in, heel veel zin, want veel zon, weinig wind en een aangename temperatuur van 13 graden staan ons vandaag te wachten. 

De eerste vogelspot is in Stellendam - Buitenhaven. Middelste Zaagbekken dobberen in het haventje. Met laagwater en het fraaie licht hebben we vanaf de grinddijk een fraai uitzicht op de drooggevallen zandplaat. Helaas zijn hondenuitlaters en wandelaars ons voor en dat betekent dat veel vogels vermoedelijk al de "vleugels" hebben genomen. Toch zien we nog een groep van zo'n 100 Kluten en heel veel Wulpen. 

Het wordt tijd voor de Brouwersdam die nog altijd voor vogelaars als toplocatie geldt. In het haventje Noord langs de Noordzee is het meteen raak. De Zwarte Zeekoet die hier al geruime tijd aanwezig blijkt vlak voor ons te zitten. Verder zien we regelmatig langsvliegende Roodkeelduikers en enkele op zee.

We rijden verder over de dijk en maken nu en dan een stop. Middelste Zaagbekken en Brilduikers zijn in behoorlijk aantal aanwezig. Zwarte Zee-eenden zitten dichtbij. De Kuifduikers maken het ons wat lastiger, maar na wat intensiever zoeken krijgen we ze toch in de kijker. Het is 12.00 uur en dus tijd voor koffie in Strandpaviljoen Brouw. 
We rijden naar de spuisuis van de Brouwersdam. Ook hier zitten weer veel Middelste Zaagbekken en Brilduikers. Op de basaltblokken foerageren Steenlopers en Paarse Strandlopers. 

Het wordt tijd voor de zuidkust van Schouwen-Duiveland, de vogelboulevard van Zeeland, voor vogelaars beter bekend als de Prunjepolder. Bij Café Restaurant De Heerenkeet beginnen we. Op de dijk is het vanwege het fraaie weer natuurlijk druk. Gelukkig zijn we maar met 2 auto's, waardoor we vrij gemakkelijk kunnen parkeren. Het valt op dat er vandaag veel vogelaars zijn, pas later komen we erachter wat hiervan de reden is.

In de Prunjepolder zitten jaarrond altijd grote aantallen vogels. Ook vandaag krijgen we er veel van mee, Smienten, Pijlstaarten, Kluten, Wintertalingen, Lepelaars, Tureluurs, enkele Kemphanen, Brandganzen, Goudplevieren, Kieviten, we krijgen ze allemaal vrij gemakkelijk in beeld. Leuk is de waarneming van een paartje Torenvalken dat blijkbaar in de buurt een nestkast heeft uitgekozen. 

Een aantal deelnemers moet, ik denk een beetje tegen hun zin, vanwege afspraken eerder naar huis. Ook wij hebben afspraken. Als we het einde van de boulevard bereiken, wordt duidelijk waarom er vandaag meer vogelaars in de Prunjepolder zijn. 

Er blijkt ergens tussen de Brandganzen een Roodhalsgans te zitten. Dat wordt lastig om hem te vinden, want het aantal Brandganzen is hier enorm. Zelf hebben we geen tijd meer om mee te zoeken. 
Als we thuis waarneming.nl openen blijkt de Roodhals te zijn gemeld. Of de achtergebleven KNNV-ers hem hebben gevonden, zullen we achteraf nog wel horen.
Het was een geslaagde dag, met vooral veel vogels, veel zon en een super leuk groepje vogelaars ! 


waargenomen: 
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Topper, Kuifeend, Eider, Zwarte Zee-eend, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Fazant, Roodkeelduiker, Kuifduiker, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Blauwe Kiekendief ♀, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Goudplevier, Kievit, Drieteenstrandloper, Paarse Strandloper, Steenloper, Tureluur, Wulp, Kemphaan, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Houtduif, Graspieper, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Rietgors.

fotoverslag:


 Begin van de excursie in Stellendam.
 Met het fraaie licht is prima vogelen vanaf de grinddijk.
 In de verte veel Kluten en Wulpen.
 De hondenuitlaters en wandelaars hebben blijkbaar al veel vogels verjaagd.
 Soms komt een vogelgids goed van pas.
 Zwarte Zeekoet (Cepphus grylle) / Black Guillemot. 
Brouwersdam - haventje Noord.
Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) / Common Scoter. Brouwersdam.
Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) / Common Scoter. Brouwersdam.
Brouwersdam. 
Brouwersdam.
Brouwersdam.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Brouwersdam.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Brouwersdam.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Brouwersdam.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Brouwersdam.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Brouwersdam.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper. Brouwersdam.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper. Brouwersdam.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper. Brouwersdam.
Brouwersdam Spuilsluis.
Brouwersdam Spuisluis.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Prunjepolder.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Prunjepolder.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Prunjepolder.
Prunjepolder.
Wulp (Numenius arquata) / Curlew. Prunjepolder.
Prunjepolder.
Prunjepolder.
Prunjepolder. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Prunjepolder.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Prunjepolder.

donderdag 14 februari 2019

Kleine Trap - De Zilk - Zilkerduinweg [ZH] - 14 januari 2019

We hebben de soort al vaker in de Extremadura gespot. Maar een Kleine Trap in Nederland in een bollenveldje is weer eens wat anders. Niet verwonderlijk dat vogelaars uit alle windstreken al een paar dagen lang naar Hillegom trekken. 
Jammer dat de jonge vogel wat ver weg zat, maar ondanks dat was het vandaag toch weer even smullen. 

 Kleine Trap (Tetrax tetrax) / Little Bustard
  Kleine Trap (Tetrax tetrax) / Little Bustard
 Kleine Trap (Tetrax tetrax) / Little Bustard
 Kleine Trap (Tetrax tetrax) / Little Bustard
 Kleine Trap (Tetrax tetrax) / Little Bustard
 Kleine Trap (Tetrax tetrax) / Little Bustard
Kleine Trap (Tetrax tetrax) / Little Bustard