BLOGARCHIEFdinsdag 14 januari 2020

Buidelmees - Berkel en Rodenrijs - Voorafsche Polder [ZH] - 14 januari 2020

Het is niet de eerste keer dat op deze plek buidelmezen werden gezien. Vandaag zag ik er 2. Er blijken er 3 te zitten. 


Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit

zaterdag 28 december 2019

Vogelexcursie Rondje Zuid-Holland - 28 december 2019

Verslag vd dag:
Vandaag de laatste vogelexcursie van 2019. Maar liefst 19 deelnemers hebben zich aangemeld. Als we om 08.30 uur op de parkeerplaats Appelgaarde verzamelen is het nog donker. Vanaf het dak van de hoge flat naast de parkeerplaats kijkt een ooievaar op ons neer. We vertrekken op tijd, want we hebben een vrij vol programma voor de boeg.

Als eerste staat de welbekende Vogelplas Starrevaart op het programma. De bedoeling is dat we over de dijk naar de vogelhut De Vogelknip wandelen. De eerste hindernis dient zich aan. Om op de dijk te komen moeten we over een hek met een hoge overstap. Maar de planken van de overstap zitten nogal hoog en ze zijn bovendien glad. Maar met elkaars hulp komen we één voor één op de dijk. Bij het eerste doorkijkje door het riet zien we 2 brilduikers en 6 grote zilverreigers. Bij het begin van het pad naar de hut zit een tjiftjaf en een paar meter verderop een roodborst. Links van het laantje een familie, totaal 5, rosse stekelstaarten. 

Op de plas voor de hut blijkt het aantal vogels nogal tegen te vallen. In het verleden zat het hier vol eenden. De vraag is waar ze zijn gebleven. Toch zien we tafeleenden, een groep van ongeveer 25 kieviten, een vrouw nonnetje, een vrouw brilduiker en een pijlstaart. We wandelen terug naar de parkeerplaats, maar nu over het fietspad. Op de Meeslouwerplas zitten amper vogels. Twee dodaarzen en een enkele kuifeenden, meer vogels zien we niet. 

Het is tijd voor koffie. We hebben restaurant AA-Zicht aan de Zoetermeerse Plas uitgekozen.
Na de koffie maken we een wandeling door recreatiegebied Noord Aa ten noorden van de Zoetermeerse Plas. Ook hier valt het aantal vogels tegen. Een groep vinken, een keep en het roepje van de sijs maken de wandeling toch nog leuk.

We vervolgen de excursie met een wandeling van ca 2 km in de Zaanse Rietveld. Al snel zien we 2 roodborsttapuiten en even vederop naast Schotse Hooglanders tellen we 5 Koereigers. Van achter het vogelkijkscherm zien we grauwe ganzen en een paar slobeenden. In de verte horen we het knallen van vuurwerk of zijn het schoten van jagers? Er wemelt hier immers van de fazanten. Een rustende torenvalk laat zich van vrij nabij bekijken.

Als laatste staat een bezoek aan de Groene Jonker op het programma. Flinke aantallen smienten zitten op het open water. Nu en dan gaan ze op de wieken en dat levert fraaie beelden op. In verte roept een wulp en een groep van ca 150 kolganzen vliegt over. Het is inmiddels tegen vieren. Het licht wordt minder. Om 16.00 uur hebben we in Tijsterman gereserveerd. Onder het genot van een drankje en terugkijkend op deze dag sluiten we de excursie af. Mede door het enthousiasme van de deelnemers en het rustige winterweer kijken we terug op een geslaagde vogeldag. 

waargenomen:
knobbelzwaan, grauwe gans, kolgans, canadese gans, nijlgans, bergeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, brilduiker, krakeend, smient, slobeend, wilde eend, wintertaling, pijlstaart, aalscholver, fazant, grote zilverreiger, blauwe reiger, ooievaar, dodaars, fuut, buizerd, torenvalk, waterhoen, meerkoet, scholekster, kievit, wulp, oeverloper, kokmeeuw, houtduif, grote bonte specht, graspieper, winterkoning, roodborst, roodborsttapuit, merel, zanglijster, tjiftjaf, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, vink, keep, sijs.  

fotoverslag


Koude ochtend en een lastig opstapje over het hek
Niet handig zo'n hoog overstapje. Wie heeft dat bedacht ? 
Met een beetje hulp van de excursieregelaar lukt het altijd.
Iedereen is aan de andere kant. 
Het eerste doorkijkje levert meteen al leuke soorten op.
En dat alles met 2019 bijna achter ons. 
Wandelend en vogelend over de dijk naar de Vogelknip (=de vogelhut aan de Starrevaart)
Deze Tjiftjaf koos ervoor de winter in Nederland door te brengen.
Ook aan het einde van de dijk moesten we weer klauteren.
Uitzicht vanuit de "Vogelknip ". 
Overwinterende Kieviten.
Vogelen vanuit de Vogelknip
De aantallen vogels vallen ietwat tegen, we hadden meer verwacht.
We zagen o.a. Tafeleenden, Brilduikers, Dodaars, Kieviten. 
Misschien is er nog wat meer te zien ? 
Sommige deelnemers laten het plezier in deze excursie duidelijk merken. 
Kijkje op de plas. Ofschoon geen echte winter, maar toch .... 
De echte vogelaar geeft nooit op, toch Peter ? 
Vogelen langs de Meeslouwerplas, ook hier valt het aantal vogels tegen. 
Vroeger stond er langs de Kniplaan een uitkijktoren. Maar waar is hij gebleven ? 
Molen de Salamander langs de Vliet. 
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper 
op de oever van de Zoetermeerse plas.
Even de vogelgids raadplegen.
Wandeling door recreatiegebied Noord Aa. (Zoetermeer)
Wandeling door het Prielenbos. (Zoetermeer) 
Prielenbos 
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) /  European Stonechat. Zaanse Rietveld.
Vogelkijkscherm Zaanse Rietveld.
Zaanse Rietveld 
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. Zaanse Rietveld.
Een informatiebord voor de beginnende vogelaar. Zaanse Rietveld.
Koereiger (Bubulcus ibis) / Cattle Egret. Zaanse Rietveld.  
Koereiger (Bubulcus ibis) / Cattle Egret. Zaanse Rietveld.
Koereiger (Bubulcus ibis) / Cattle Egret. Zaanse Rietveld.
Koereiger (Bubulcus ibis) / Cattle Egret. Zaanse Rietveld.
Vogelkijkscherm Zaanse Rietveld.
Vogelkijkscherm Zaanse Rietveld.
Zaanse Rietveld.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Zaanse Rietveld.
Meerkoeten en Smienten. Zaanse Rietveld.
Als laatste bezoeken we een klein deel van de Groene Jonker.
Een enorme vlucht Smienten maakt indruk. Groene Jonker.
Hoe vaak zijn zij hier al niet geweest ? 
De enorme vlucht Smienten. Groene Jonker.
En hiermee eindigt de laatste excursie van 2019.