BLOGARCHIEFwoensdag 13 april 2022

De Nieuwe Driemanspolder (Zuid) - 12 april 2022

Volgens de meteo wordt het vandaag de eerste echte warme dag van het jaar. En dat klopt. Het is na een koude week even wennen aan een temperatuur van boven de 20°C. Ook de afgelopen dagen zijn er weer veel soorten op waarneming gemeld en daaruit kun je opmaken dat de nieuwe polder een grote aantrekkingskracht uitoefent op vogels

Er schijnen flink veel gele kwikstaarten te zijn neergestreken en dat is een soort die we vandaag graag willen zien. We lopen eerst naar de plek waar al enkele weken een bokje zit.  In de verte zien we Jouke. Muriel observeert door de telescoop de eerste gele kwikstaarten en op dezelfde plek ontdekt ze de sneeuwgors, die hier al wekenlang aanwezig is. 

Hoog in de lucht zit een slechtvalk te bakkeleien met een kleine mantelmeeuw. Even verderop zien we een groepje regenwulpen. Ik maak wat ondertussen wat foto' s van gele kwikken, die zitten echt overal. We zien broedende kleine plevieren waarvan het legsel niet veel kans van slagen zal hebben. Tussen de bonte strandlopers en regenwulpen determineren we een kleine strandloper. We kunnen terugzien op een leuke middag vogelen in de polder.

waargenomen soorten: gele kwikstaart, veldleeuwerik, kneu, vink, winterkoning, graspieper, rietgors, slobeend, krakeend, zomertaling, wintertaling, bergeend, smient, regenwulp, bonte strandloper, kleine strandloper, bokje, kleine plevier, grutto, kluut. 

Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Bokje (Lymnocryptes minimus) / Jack Snipe
Bokje (Lymnocryptes minimus) / Jack Snipe
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail
Op zoek naar de kleine strandloper
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover
Bergeenden (Tadorna tadorna) / Common Shelduck
3 Regenwulpen (Numenius phaeopus) / Whimbrel rechts in beeld
3 Regenwulpen (Numenius phaeopus) / Whimbrel rechts in beeld
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail
De Nieuwe Driemanspolder
Dagpauwoog

vrijdag 8 april 2022

De Nieuwe Driemanspolder (Zuid) - 8 april 2022

Na een benzinestop in Delft gaan we toch nog even naar de Driemanspolder. De afgelopen weken zijn hier leuke soorten gemeld. We zetten ze nog even op een rijtje. Een sneeuwgors, grauwe gors, ijseend, zomertaling, bokje, een velduil die vandaag weer werd waargenomen en patrijzen.

Het is een grauwe en winderige dag. Van een lange wandeling zien we daarom af. Maar wie weet zit er bij de parkeerplaats nog wat leuks. Als we uitstappen horen we op korte afstand van de auto een paar roepende patrijzen en al gauw horen we een blauwborst zingen. De vogel zit vanaf een paaltje luid te zingen. We maken een paar kiekjes van afstand. 


Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat 
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat

maandag 28 maart 2022

De Nieuwe Driemanspolder (Zuid) - 26 en 27 maart 2022

De geslaagde KNNV vogelexcursie van 26 maart leverde niet alleen veel fraaie soorten op, maar was na de lange coronaperiode ook weer het ontmoetingsmoment van de vogelwerkgroep. En dat allemaal met fantastisch weer. Vanwege het succes besloot ik de volgende ochtend nog even terug te keren. De soorten die we zaterdagochtend zagen waren nog steeds aanwezig. Leuk waren de extra waarnemingen van een bokje en een sneeuwgors. 

waargenomen:                                                                                                          

bergeend, slobeend, krakeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, waterhoen, fuut, kluut, kievit, bontbekplevier, kleine plevier, kemphaan, bonte strandloper, bokje, watersnip, tureluur, kleine mantelmeeuw, veldleeuwerik, blauwborst, roodborsttapuit, graspieper, sneeuwgors, rietgors, torenvalk.

Bokje (Lymnocryptes minimus) / Jack Snipe
Bokje (Lymnocryptes minimus) / Jack Snip
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) / Snow Bunting 
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) / Snow Bunting 
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) / Snow BuntingSneeuwgors (Plectrophenax nivalis) / Snow Bunting

maandag 21 maart 2022

Texel - 21 maart 2022

Vanwege de gunstige weersvoorspelling voor de komende week, besloten we naar Texel te gaan. In de namiddag arriveren we op het eiland. Alvorens in te checken in ons verblijf bezochten we natuurgebied De Petten. Hier valt op vogelgebied altijd wel iets te beleven. En dat geldt natuurlijk ook voor het hele eiland. 

waargenomen: stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, kokmeeus (kolonie in wording), zilvermeeuw, graspieper, kievit, tureluur, wulp, rotgans, grauwe gans, scholekster, slobeend, bergeend, kluut. 

Natuurgebied De Petten - Kokmeeuwenkolonie in wording
De Petten
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet
Wulp (Numenius arquata) / Curlew
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull

zondag 20 maart 2022

Texel - 22 maart 2022

Vandaag bezoeken we Waalenburg, Haven Oudeschild en Dorpzicht. Het weer is wederom bijzonder fraai en eigenlijk te mooi voor de tijd van het jaar. Is dit de klimaatverandering die er aan zit te komen? Terwijl er nog veel ganzen en andere winterganzen op het eiland aanwezig zijn, zijn ook de eerste broedvogels vanuit de overwinteringsgebieden teruggekeerd. Zo zagen we de eerste lepelaars, kleine plevieren in hun broedbiotoop, de eerste grote sterns, grutto's.

waargenomeneider, pijlstaart, bonte strandloper, zwarte zeekoet (Haven Oudeschild), witte kwikstaart, buizerd, kleine plevier, kluut, torenvalk, sperwer, tafeleend, kemphaan, wintertaling, stormmeeuw, kievit, slobeend, kuifeend, smient, tureluur, bergeend, kolgans, brandgans, grutto, wulp, graspieper, lepelaar, veldleeuwerik, winterkoning, vink, groenling, tjiftjaf, roodborst. 

Veldleeuwerik (Alauda arvensis) / Skylark
Waalenburg
Veldleeuwerik (Alauda arvensis) / Skylark
Waalenburg
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Waalenburg
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Waalenburg
Waalenburg
Waalenburg
Waalenburg
Waalenburg
Grutto's (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Waalenburg
Grutto's (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Waalenburg
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover
Waalenburg
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover
Waalenburg
Brandganzen (Branta leucopsis) / Barnacle Goose
Waalenburg
Brandganzen (Branta leucopsis) / Barnacle Goose
Waalenburg
Waalenburg
Kokmeeuwenkolonie in wording. De Petten
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull 
Haventje van Oudeschild
Haventje van Oudeschild
We kwamen ze overal tegen in het veld
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Dorpzicht
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Dorpzicht
Rotganzen (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose 
Dorpzicht
Rotganzen (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose
Dorpzicht
Overal zagen we ze
En hier eindigen we de dag