BLOGARCHIEFdinsdag 23 april 2024

De Nieuwe Driemanspolder Noord - 23 april 2024

Er worden dagelijks leuke waarnemingen gedaan in de N3MP. De weersvoorspelling voor vandaag is goed. Om ca 12.00u begin ik in Noord. Maar met het felle tegenlicht besluit ik al snel naar Zuid te rijden. Naast de parkeerplaats voor camping De Drie Morgen parkeer ik. Doelsoort van de ochtend is de blauwborst die hier dagelijks even naast de parkeerplaats wordt gezien en gehoord. Na een uur geef ik het. De vogel is blijkbaar even weg? Ik wandel verder het gebied in. Er zijn geen nieuwe soorten. Om 14.00u doe ik nog een tweede poging de blauwborst naast de parkeerplaats te vinden.  

En dan vanuit het niets hoor ik vlak voor mij een exemplaar zingen. Jouke K. en René H. die ik ter plaatse heb ontmoet kunnen meegenieten. We maken een paar foto's. Om 15.00u vertrek ik richting huis, want de eerste files liggen op de loer.

waargenomen: grote canadese gans, knobbelzwaan, nijlgans, bergeend, slobeend, krakeend, wilde eend, kuifeend, fuut, pijlstaart, kluut, kievit, tureluur, scholekster, grote zilverreiger, blauwe reiger, buizerd, sperwer, veldleeuwerik, oeverzwaluw, boerenzwaluw, rietzanger, spreeuw, blauwborst, roodborsttapuit, gele kwikstaart, graspieper, putter, rietgors, patrijs, groenpootruiter.

Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola ) / European Stonechat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola ) / European Stonechat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten