BLOGARCHIEFzaterdag 28 februari 2015

Hollandse Biesbosch HVB excursie - 28 februari 2015

Vandaag hebben we een gezellige excursie onder leiding van Henk Wardenaar. In deze periode van het jaar is het niet altijd even gemakkelijk grote aantallen vogels te vinden. Veel wintergasten zijn al weer begonnen aan hun terugreis, terwijl onze zomervogels nog onderweg zijn. Voordat we gaan varen, wandelen we eerst langs de grienden van de Oude Maas. We beginnen bij het haventje van Heinenoord, het is een dijkdorp. Een Bruine Kiekendief trekt onze aandacht, maar ook de Buizerds laten zich goed bekijken. Ook een Torenvalk is van de partij. Een Grote Bonte Specht in golvende vlucht strijkt neer in een oude boom.
We rijden naar de Halve Maen, een fluisterboot, die ons gaat meenemen naar de Hollandse Biesbosch. Op de route zien we talloze beverburchten en hier en daar bevervraat. Kennelijk gaat het hier goed met deze soort.
De leukste waarneming is die van een Vliegende Deur, zoals de Zeearend ook wel wordt genoemd. We hebben hem goed kunnen waarnemen. Wat een prachtbeest !
Om ca 13.30 uur eindigt de vaartocht. Ofschoon we niet erg veel soorten hebben gespot, was het toch een geslaagde lange ochtendexcursie.

Waargenomen:
Koolmees, Dodaars, Fuut, Krakeend, Wilde Eend, Torenvalk, Zeearend, Buizerd, Roodborst, Winterkoning, Heggenmus, Ekster, Kauw, Groenling, Grote Bonte Specht, Waterhoen, Kievit.

Zoogdieren: 4 Reeën. 


Aankomst in het haventje van Heinenoord. 
Begin van de wandeling langs de Oude Maas.
Hier en daar een doorkijkje met zicht op de voorbijvarende schepen.
Henk geeft tekst en uitleg over het getijdengebied.
Iedereen luistert aandachtig toe.
De Oude Maas wordt nog steeds druk bevaren.
Veel schapen op de dijk.
We gaan verder met vogelen.
Biddende Torenvalk. Foto: Wouter.
Het is een koude dag met nu en dan een waterig zonnetje.
Haventje van Heinenoord.
Maarten heeft ruzie met het statief van zijn fotoapparatuur.
De Biesbosch nog steeds een ruige Hollandse Delta.
Tijd om iets te gaan drinken in Bezoekerscentrum Hollandse Biesbosch.
Kopje thee en even ontspannen.
Fluisterboot De Halve Maen.
We gaan aan boord van de salonboot.
De Halve Maen is zeer milieuvriendelijk uitgerust.
Het is gezellig.
Het is koud.
 Even bijkletsen
En dan ziet Wouter ineens een Zeearend, die wordt getreiterd door een Buizerd. 
Foto: Wouter.
De kapitein van de Halve Maen.
Even genieten van het waterige zonnetje.
Twee Canadese Ganzen. 
Bevervraat, je moet wel goed kijken.
Iedereen was het er over eens: de Zeearend was de topper van de dag.
Met vier Reeën sluiten we de dag af.
Ze verdwijnen even snel als ze gekomen zijn.

1 opmerking: