BLOGARCHIEFzondag 19 november 2017

HVB Vogelexcursie Bentwoud - 18 november 2017

Leiding: Renée L en Muriel K

Vooraf. Een wandeling door dit nog vrij nieuwe natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Benthuizen, Boskoop en Zoetermeer. Op de voormalige akkers ontwikkelt zich een gevarieerd landschap. Bos, struiken, grasland, moerassen en open ruimten wisselen elkaar af. Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor veel vogelsoorten. 

Kort verslag. Vandaag was het een bijzondere excursie. Het was niet alleen een vogelexcursie maar ook een  laarzenexcursie. Iedereen had de instructies opgevolgd, want iedere deelnemer had kaplaarzen aan en dat bleek hard nodig. De wandeling maakten we voor de eerste keer, een idee van Michèl Gieskens. Helaas kon hij zelf vandaag de excursie niet leiden. Van hem ontvingen we twee foto's over het Uilenbankje.

Vanwege de harde wind konden we de vogels amper horen. In het kreupelhout ontdekten we een opvliegende Houtsnip, blijkbaar hadden we hem verstoord. Helaas konden we de Ruigpootbuizerd en de Blauwe Kiekendief, die hier verschillende keren werd waargenomen, niet zien. Wel konden we 5 x een Buizerd op de teller zetten. We ontdekten ook nog diverse orchissoorten. Vermoedelijk de Wespenorchis. 

Een Gele of misschien een Grote Gele Kwikstaart zorgde toch nog voor een aardige daglijst. Grappig was de waarneming van een drietal runderen met een Blauwe Zilverreiger en een Grote Zilverreiger, wat een niet alledaagse foto opleverde. Verder zagen of hoorden we Koperwieken, Kramsvogels, Graspiepers, Putters, een groep Kieviten en een flinke groep overvliegende Wilde Eenden. Op het moment dat we hadden besloten op zoek te gaan naar de Roodborsttapuit, begon het hard te regenen. Rond 12.30u, eerder dan gepland hebben we de excursie moeten afbreken vanwege het barre weer. In Restaurant Aa-Zicht aan de Zoetermeerse Plas sloten we de excursie af onder het genot van een kopje koffie en erwten soep. Het was weer een hele leuke vogelexcursie. 
Meer informatie over Bentwoud is te vinden op de website: https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/bentwoud

Met dank aan René L, Michèl G en Ton H voor de toegestuurde foto's. 

Daglijst 18 november 2017: (ze staan een beetje doorelkaar) 
Vink, Putter, Staartmees, Aalscholver, Zwarte Kraai, Torenvalk (3), Ekster, Blauwe Reiger, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart of Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Fuut, Buizer (5), Houtsnip, Roodborst, Kievit (in de vlucht ca 25), Kauw, Goudhaan, Pimpelmees, Koolmees, Merel, Grote Zilverreiger, Meerkoet, Krakeend, Fazant


Fotoverslag 18 november 2017:


Bij aankomst schijnt een waterig zonnetje. 
De route staat duidelijk aangegeven, maar onderweg moet je toch goed opletten.
Er zijn verschillende wandelmogelijkheden in Bentwoud.
100% waar.
Zon - wolk - zon levert vaak bijzondere foto' s op.
Eigentijdse natuur in een verstedelijkte randstad.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall.
Het laarzenpad.
Uitgebloeide Wespenorchis (Epipactis). Er bestaan in Nederland diverse Wespenorchissen.
b.v. Bruinrode Wespenorchis, Moeraswespenorchis, Brede Wespenorchis.
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch.
Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret.
Rund - Blauwe Reiger - Rund - Grote Zilverreiger - Rund.
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare.
foto: Ton H.
Fraai rijtje bomen.
Op zoek naar korstmossen.
Korstmossen: Gewoon Purperschaaltje.
foto: Ton H.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron.
foto: Ton H.
Luisteren naar vogelgeluiden.
Wandelend over velden en dan weer door het bos.
HVB vogelgids Maarten S.
Knobbelzwanen.
Op zoek naar roofvogels. Er zou een Ruigpootbuizerd en een Blauwe Kiekendief zijn waargenomen.
Tijd voor koffie en een broodje.
foto: Renée L.
Hier en daar staat de boel flink onder water.
foto: Renée L.
Fotograaf Muriel S gaat op de foto.
foto: Renée L.
We zien Koperwieken en Kramsvogels.
foto: Renée L.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard.
Fotograaf Ton H.
Roodborst (Erithacus rubecula) / European Robin.
foto: Ton H.
Fluweellpootje.
foto: Ton H.
Schuilen tegen de wind op het Uilenbankje.
Het Uilenbankje.
foto: Michèl Gieskens
Op de foto heel toepasselijk met braakbal. 
Al bleek die bij nader onderzoek vermoedelijk afkomstig van een Torenvalk. 
tekst en foto: Michèl Gieskens
En dan begint het te waaien.
We hebben de 5 kilometer er op zitten.
Tot slot: koffie en erwtensoep in Restaurant Aa-Zicht aan de Zoetermeerse Plas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten