BLOGARCHIEFzaterdag 22 oktober 2011

Oostvaardersplassen HVB 22 oktober 2011

Met 14 deelnemers vertrekken we naar de Oostvaardersplassen o.l.v. Jaap. Om 09.30u komen we bij het kantoor met vergaderruimte van SBB aan. We krijgen koffie. Een medewerker van SBB geeft een presentatie over het belang van de Oostvaardersplassen voor de verschillende vogels en zoogdieren.

Er leven op dit moment zo'n 800 edelherten in het gebied. Ook de zeearend is sinds een aantal jaren broedvogel van de Oostvaardersplassen.  Ook grazen er honderden wilde Heckrunderen en Konikpaarden, die er voor zorgen dat het open karakter blijft behouden.

Om 10.00u vertrekken we met de Ecokar door het terrein. Onderweg zien we veel wilde paarden en wilde runderen. Drie grote zilverreigers, talloze kramsvogels en een vos zijn goed te bekijken. De SBB-gids stopt onderweg een paar keer om informatie te geven. We zien een burcht van een Beverrat. Diverse Buizerds loeren vanuit de bomen. Om ca 12.00u komen we weer terug bij het Bezoekerscentrum, waar we afscheid nemen van de gids. Hier lunchen we gezamenlijk. We praten nog wat na en bereiden ons alvast voor op het middagdeel.

Om ca 13.00u vertrekken we naar Vogelobservatiehut De Zeearend. Onderweg stoppen we bij een kleine hut. Caroline ziet een prachtige adulte zeearend in een boom. De foto's die ik maakte zijn helaas mislukt. Ook zien we een flink aantal slobeenden.

Vanuit de Zeearend zien we veel ganzen: Brandgans, Grauwe gans en Kolgans. Trouwens, het was enorm druk in de hut. We wandelen terug naar het Bezoekerscentrum. De Baardmannen waar we op hadden gehoopt lieten zich vandaag, waarschijnlijk vanwege de drukte, niet zien.

Met de auto rijden we naar uitkijkpunt de Wildroosters. Daar bezoeken we Vogelobservatiehut de Krakeend. Met Caroline en ondergetekende blijven we bij de Klapekster die hier al geruime tijd zit. Wat een practige vogel!
Om 16.30u rijden we weer naar Den Haag. Het was een bijzondere ervaring met de Ecokar in een deel van de Oostvaardersplassen te komen, dat je normaal niet kunt bezoeken. 

Waargenomen, totaal 44:  fuut, dodaars, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, kolgans, brandgans, smient, wilde eend, slobeend, wintertaling, kuifeend, bruine kiekendief, havik, buizerd, zeearend, torenvalk, meerkoet, kievit, goudplevier, kokmeeuw, zilvermeeuw, houtduif, grote bonte specht, spreeuw, heggenmus, roodborst, winterkoning, merel, kramsvogel, koperwiek, pimpelmees, koolmees, klapekster, kauw, zwarte kraai, vink, putter, rietgors, gaai

Met dank aan Jaap voor de gezellige en leerzame excursie.

Muriel.


De gids van SBB geeft een presentatie: De Oostvaardersplassen.

Konikpaarden.

Heckrunderen.

Heckrund.

Burcht van een Beverrat.

Buizerd (Common Buzzard / Buteo buteo).

De Ecokar van SBB.

Afscheid van de gids. Jaap overhandigt het boek Broeders, Trekkers en Dwalers.

Een Zeearend, maar nu eens niet in een boom.

Driedimensionale vogels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten