BLOGARCHIEFwoensdag 27 februari 2013

Werkdag in de André van der Laan Vogeltuin. Zaterdag 2 februari 2013.

Op 2 februari vond de jaarlijkse werkdag in de André van der Laan Vogeltuin plaats. De nodige onderhoudswerkzaamheden werden weer met veel enthousiasme uitgevoerd. Er werd zo links en rechts flink veel gesnoeid, de nestkasten werden door Ruud en Nastja op broedgevallen geïnspecteerd en enkele bomen, die gevaar opleverden, moesten eraan geloven. Rond een uur of één werd er gezellig geluncht, waarbij ook vandaag de erwtensoep niet ontbrak. In de middag werd er een Bosuilenkast geplaatst in een boom hoog op een helling. Hierbij kwam de deskundigheid van een aantal deelnemers heel goed van pas. Het plaatsen van een Vliegenvangerkast leverde minder inspanning op. Laten we hopen dat de vogelsoorten voor wie ze zijn bedoeld er het komende broedseizoen gebruik van zullen maken. Het broedresultaat van de nestkasten zal in het Inventarisatierapport 2012  worden gepubliceerd.   


André van der Laan Vogeltuin. 2 februari 2013. 
Spullen voor de catering worden tuin in getild. 2 februari 2013. 
Ruud treft voorbereidingen voor de inspectie van de nestkasten. 2 februari 2013.
Gereedschappen, tafels en banken voor deze dag. 2 februari 2013. 
 Nu nog even een geschikt plekkie vinden. 2 februari 2013. 
Planning en taakverdeling. 2 februari 2013. 
Hetty, Ap en Boudewijn bezig met de voorbereidingen voor de bomen die verwijderd worden.
2 februari 2013. 
Ap en Hetty vlak voordat de zaag erin gaat. 2 februari 2013. 
... en dan gaat de zaag er toch echt in. 2 februari 2013.
Ruud herstelt het toegangshek. 2 februari 2013. 
Klaar voor de werkzaamheden. 2 februari 2013. 
Lunch in de Vogeltuin, 2 februari 2013.
Gelukkig schijn er toch nog een waterig zonnetje. 2 februari 2013. 
De erwtensoep doet het weer goed. 2 februari 2013. 
Nastja bezig "in de keuken". 2 februari 2013. 
Arris Jan druk aan het snoeien. 2 februari 2013.
Boudewijn hangt de Vliegenvangerkast op. 2 februari 2013. 
Voorbereidingen voor het plaatsen van de Bosuilenkast. 2 februari 2013. 
De achterlatten zijn bevestigd, hier en daar nog een extra schroef erin. 2 februari 2013.
De Bosuilenkast op weg naar zijn bestemming. 2 februari 2013. 
Zo die hangt ! 2 februari 2013. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten