BLOGARCHIEFzaterdag 13 april 2013

7e Dag. Eilat, Israël. Vogelreis 14 maart - 21 maart 2013.


Woensdag 20 maart 2013. Vandaag staan we om 05.00 uur. We rijden naar het strand. Het is nog koel. Vandaag staat een bezoek aan het ringstation op het programma. Ed heeft een afspraak gemaakt met de ringers ter plaatse. We zullen vandaag veel informatie krijgen over het ringen in deze regio. Daarna bezoeken we het Holland Park. Het wordt weer een warme dag, maar daar heb ik geen moeite mee. De Smaragd Hagedis heeft trekjes van een cameleon, want ook hij verstaat de kunst de kleur van zijn omgeving aan te nemen. Deze Hagedis geeft vandaag een show weg, waarbij wij zijn trucje van nabij kunnen aanschouwen. We lunchen vandaag weer bij Yotvata, ja die met die koe op een van de vorige foto’s. Om 16.00 uur naar Hai Bar, een klein plasje waar we verschillende kleine zangvogels zien, maar ook veel verschillende Reigers. We splitsen de groep. Het ene busje rijdt terug naar het hotel en het andere doet een poging om in de schemering de Woestijn Oehoe in de kijker te krijgen. Helaas, helaas niet gevonden. En dan is het weer tijd om terug te rijden naar ons hotel. 

Waargenomen soorten (7e Dag): Arabische Woestijnpatrijs, Bergeend, Slobeend, Pijlstaart, zomertaling, Wintertaling, Flamingo, Zwarte Ibis, Lepelaar, Ralreiger, Koereiger, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Aalscholver, Torenvalk, Zwarte Wouw, Slangenarend, Balkansperwer, Steppebuizerd, Steppearend, Dwergarend, Meerkoet, Sporenkievit, Bontbekplevier, Strandplevier, Grutto, Zwarte Ruiter, Tureluur, Poelruiter, Groenpootruiter, Witgat, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Kemphaan, Geelpootmeeuw, Dunbekmeeuw, Reuzenstern, Grote Stern, Turkse Tortel, Palmtortel, Alpengierzwaluw, Gierzwaluw, Kleine Groene Bijeneter, Hop, Draaihals, Roodkopklauwier, Maskerklauwier, Huiskraai, Bruinnekraaf, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Vale Rotszwaluw, Huiszwaluw, Roodstuitzwaluw, Kuifleeuwerik, Gestreepte Prinia, Arabische Buulbuul, Rietzanger, Vale Spotvogel, Tjiftjaf, Balkbergfluiter, Zwartkop, Braamsluiper, Oostelijke Orpheusgrasmus, Grasmus, Rüppells Grasmus, Arabische Babbelaar, Tristrams Spreeuw, Blauwborst, Gekraagde Roodstaart, Isabeltapuit, Blonde Tapuit, Zwartstaart, Huismus, Spaanse Mus, Balkankwikstaart, Witte Kwikstaart, Boompieper, Roodkeelpieper, Waterpieper. 


Zomertaling (Anas querquedula).
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula).
Steltkluut (Himantopus himantopus).
De Israëlische vlag op een loods geschilderd. 
Uitleg over de vogeltrek in het ringstation. 
De trekroutes.
In het ringstation.
Vogelnetten.
Ringer met een Arabische Buulbuul (Pycnonotus xanthopygos).
Nederlandse ringer voor een halfjaarlijks bezoek en onderzoek. 
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Blauwborst (Luscinia svecica).
Ringstation.
Spaanse Mus (Passer hispaniolensis).
Moderne kunst in het parkje.
Blauwe Hagedis (Uromastyx aegyptius).
Blauwe Hagedis (Uromastyx aegyptius).
Wat zijn ze hier nou toch aan het zoeken? 
Arabische Woestijnpatrijs (Ammoperdix heyi).
Kleine Groene Bijeneter (Merops orientalis).
Kleine Groene Bijeneter (Merops orientalis).
Nijlgans (Alopochen aegytiacus).
In de verte "onze" Lepelaars (Platalea leucorodia).
Steltkluut (Himantopus himantopus)
Roodkopklauwier (Lanius senator).
Bosruiter (Tringa glareola). 
Arabische Buulbuul (Pycnonotus xanthopygos).
Nicolette met Grape Fruit. 
Dadelplantage.
Buffet in ons restaurant.
Lekkere koekjes.
En een lekker buffet.  
Tom krijgt een lekkere fles aangeboden. Verzamelaar van wijnetiketten met vogelafbeeldingen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten