BLOGARCHIEFzaterdag 28 september 2013

Rondje Goeree, Brouwersdam en de Banken. 21 september 2013

Vanaf de grinddijk bij Stellendam enorme aantallen steltlopers, waarbij de Lepelaars met meer dan 150 exemplaren en de Rosse Grutto's, ca 50 exemplaren ter plaatse, de boventoon voerden. De Graspiepers deden het vandaag goed. Vrijwel de gehele dag trekkende groepjes, waarvan de aantallen in de loop van de dag alleen maar toenamen. De Bladkoning die vandaag werd waargenomen in Ouddorp was bij aankomst helaas al weer doorgetrokken. Wel een roepende Vuurgoudhaan. Bij de Plompe Toren 4 Tapuiten en 3 Paapjes en weer flink veel Graspiepers. Op de Brouwersdam een Tapuit en een Zwarte Zee-eend. Het dagje vogelen sloten we af met een kort bezoek aan de Banken met waarnemingen van o.a. Graspieper, Tapuit, Buizerd, Rosse Grutto, Paapje en Watersnip.

Waargenomen soorten: Lepelaar (ca 150), Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Visdief, Grote Stern, Blauwe Reiger, Graspieper, Rosse Gruto (ca 60), Wulp (ca 100), Zilverplevier, Steenloper, Oeverloper, Graspieper, Witte Kwikstaart, Tapuit (7), Paapje (3), Scholekster, Tureluur, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Aalscholver, Middelste Zaagbek, Bergeend, Torenvalk, Buizerd, Holenduif, Vuurgoudhaan, Zwarte Zee-eend, Brandgans, Kievit, Spreeuw. 


Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Stellendam. 21 september 2013.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Stellendam. 21 september 2013.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Stellendam. 
21 september 2013
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Stellendam. 
21 september 2013
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper. Stellendam. 21 september 2013. 
Paapje (Saxicola rubetra) / Whinchat. De Banken. 21 september 2013.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Stellendam. 21 september 2013.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Stellendam. 21 september 2013.
(links tureluur - rechts kokmeeuw) 
Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) / Common Scoter. Brouwersdam. 21 september 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten