BLOGARCHIEFvrijdag 28 februari 2014

Friesland- 27 februari 2014.

Voor vandaag staan diverse vogelgebieden in de zuidwesthoek van Friesland op het programma. De dag begint met fraai weer, maar tegen een uur of twee, begint het toch flink te regenen en de wind is behoorlijk aangewakkerd.  
Als eerste bezoeken we natuurreservaat Makkumer Noordwaard en Zuidwaard. We betreden de vogelhut "De Ral" bij Piaam. Vanuit de hut observeren we flink wat Bergeenden en Pijlstaarteenden. En dan verschijnt er ineens een tractor uit het water. Zo iets hebben we nog niet eerder meegemaakt. Bij navraag blijkt dat ze dienen voor het afvoeren van de rietkolven. Ze zijn hier flink bezig met het snijden van het riet. In de Workumerbutenwaard wemelt het van de Brandganzen en Goudplevieren. Op de Makkumerdijk hebben we geluk. Tussen de Brandganzen ontdekken we 2 Roodhalsganzen. Bij recreatiepark It Soal bezoeken we twee observatiepunten, ook hier weer enorme aantallen Brandganzen. Vanwege het slechte weer zien we af van het bezoek aan de vogelobservatiehut bij Molkwar. 

waarnemingen van deze dag:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans (ca 3000), Roodhalsgans (2), Bergeend (ca 50), Tafeleend (zeer regelmatig), Kuifeend (50), Krakeend (30), Wilde Eend (ca 25), Pijlstaart (12),
Fuut (reg.), Aalscholver (ca 10), Blauwe Reiger (ca 3), Torenvalk (1), Meerkoet (25), Goudplevier (ca 1000), Kievit (ca 750), Bonte Strandloper (6), Kemphaan (4), Wulp (ca 500),
Kokmeeuw (ca 500), Stormmeeuw (ca 50), Zilvermeeuw (reg.), Kleine Mantelmeeuw (enk.), 
Holenduif (8), Houtduif (alg.), Veldleeuwerik (1), Winterkoning (1), Merel (alg.), Zanglijster (1),
Roek (5), Huismus (20), Vink (15), Groenling (5), Putter (ca 40). 

Blauwhus (Blauwhuis).
Kolgans (Anse albifrons) / White-fronted Goose.  
Fernwoude.
Stormmeeuw (Laurus canus) / Common Gull. 
Zwermen Brandganzen boven de Warkumerbutenwaard. 
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Warkumerbutenwaard.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common shelduck. 
foto: vogelobservatiehut "De Ral"bij Piaam
Vanuit vogelobservatiehut "De Ral" komen de tractoren over water naar land voor het transport van de rietkolven. Vanzelfsprekend veroorzaakt dit de nodige onrust onder de Bergeenden.
Deze pachter is bezig het riet machinaal te snijden. 
Workum.
Roodhalsgans (Branta ruficollis) / Red-breasted Goose. Makkumerdijk.
Roodhalsgans (Branta ruficollis) / Red-breasted Goose. Makkumerdijk.
Roodhalsgans (Branta ruficollis) / Red-breasted Goose. Makkumerdijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten