BLOGARCHIEFzondag 1 februari 2015

HVB excursie - Willeskop (Lopikerwaard). 1 februari 2015

Gids: Ton Haase.
Aantal deelnemers: 18

Vandaag bezochten we Willeskop, een nieuw natuurontwikkelingsgebied in het hart van de Lopikerwaard. Het is de eerste keer dat de Haagse Vogelbescherming er een vogelexcursie naartoe organiseerde. Door de regen van de afgelopen dagen zijn de paden erg modderig en glibberig. Op sommige plekken liggen nog wat resten sneeuw. Veel is het niet. Het gebied is gevarieerd en bestaat uit ongeveer een derde grasland, een derde water en een derde moeras. Bij de eerste plas ontdekken we een vreemde vogel die we niet meteen op naam kunnen brengen. Al gauw blijkt het om een Nonnetje te gaan. Ofschoon we intensief naar meerdere exemplaren zoeken, blijft het deze dag slechts bij dit ene paar. Waar we ook kijken, het wemelt van de overwinterende Smienten. Hier en daar observeren we groepjes Slobeenden en Wilde Eenden.

Op waarneming.nl zijn Velduilen gemeld. Het is dus niet verwonderlijk dat we ons intensief op deze soort richten. Een Lepelaar die al lang ergens anders had moeten zitten, hangt rond tussen de Wilde Eenden. In de graslanden en soms in de lucht, zien we de gehele dag Grote Zilverreigers. De Blauwe Kiekendief laat vandaag verstek gaan. Andere roofvogels zijn wel in het natuurgebied aanwezig. Zo zien we regelmatig Buizerds. En dan hangt er weer een biddende Torenvalk in de lucht. Een Slechtvalk zit rustig te loeren. Laag over het gras scheert een Sperwer voorbij. Al met al mogen we niet mopperen want er valt tijdens deze lange ochtendexcursie een hoop te zien.

En dan plotseling is de Velduil in beeld. Opgejaagd door een loslopende hond. De eigenaar heeft niets in de gaten. Laag scheert de Velduil over de Pitrus en verdwijnt even snel als hij gekomen is. 
Het blijft niet bij deze ene waarnemig, want een klein half uur later krijgen we hem weer in beeld. Sommige deelnemers spreken zelfs van 2 exemplaren. 

Inmiddels zitten onze wandelschoenen en outdoorbroeken onder de modder. We wandelen verder en verder het gebied in. Groepen schuwe Kolganzen en Brandganzen houden ons nauwlettend in de gaten. Inmiddels zijn de eerste deelnemers al weer op de parkeerplaats, terwijl anderen nog bezig zijn een nieuwe soort te spotten in de hoop de daglijst wat langer te maken. En dan ineens een vliegende Zwarte Zwaan met twee Knobbelzwanen. Bij de Zwarte Zwaan valt de brede witte vleugelachterrand erg op.
Om ca 13.30 uur eindigt de excursie. Gelukkig is het droog gebleven. Eén ding staat vast, we komen hier zeker nog een keer terug.

Waargenomen:
Fuut, Stormmeeuw, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Lepelaar, Knobbelzwaan, Zwarte Zwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Nonnetje, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Kokmeeuw, Holenduif, Velduil, Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Graspieper, Koolmees, Roodborst, Koolmees.

Zoogdieren: Hazen ca 10.

Willeskop (Lopingerwaard). Nieuwe natuur sinds 2002.
We betreden het gebied. 
Mooie laantjes lopen door het gebied.
Overal smienten. Op het water in de lucht.
Regelmatig overwinterende Wilde Eenden.
Smienten en in het midden van de foto een  Lepelaar. 
Op zoek naar Nonnetjes. 
Samen op de foto.
Een groepje Kramsvogels is neergestreken in het topje van de boom.
Midden in het gebied staat een vogelobservatietoren.
Een aantal deelnemers klimt de toren in. 
André en Ton. 
Aalscholvers.
We horen nu en dan een knal uit het jachtgeweer van een jager. Deze Fazant is op zijn hoede.
De schuwe Brandganzen keren je de rug toe zodra ze je hebben gezien.
Tussendoor een broodje.
Regelmatig moeten we over een hek klauteren. 
Gelukkig zijn er op- en afstapjes.
Regelmatig komen we juveniele Knobbelzwanen tegen.
We wandelen terug naar de parkeerplaats.
Het is een pittige wandeling.
In het midden van de foto de Lepelaar die we eerder al zagen.
Even bijkletsen en dan samen op de foto.
Oerhollands plaatje.
En dan eindigt de excursie. Iedereen was het er over eens: het was een geslaagde excursie.

2 opmerkingen:

 1. Mooie bonus die velduil! Leuk verslag.

  Gr. John

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Prachtig om zo'n nieuw natuurgebied te zien ontplooien en de bewoners daarvan te leren kennen.
  Mooi verslag maar ook mooie foto's. Ik lees dat jullie wel veel gezien hebben zoals de nonnetjes, kiekendief en ook nog de velduil. Heel gaaf om die tegen te komen (staat nog steeds heel hoog op mijn lijstje).

  Ik wens jullie ene heel fijn weekend.
  Groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen