BLOGARCHIEFzaterdag 16 mei 2015

HVB excursie Groene Jonker - 16 mei 2015.

Het wordt een regenachtige excursie. Uiteraard hoop je dat het allemaal wel mee gaat vallen of dat plotseling toch de zon gaat schijnen, maar deze ochtend niets daarvan. Toch wordt het een ochtendje met veel leuke soorten. Al in het begin ziet Renske een Blauwborst. Die zit heel dichtbij. Vliegt van links naar rechts, sleept met nestmateriaal en is zeer actief. We zien ook een tweede vogel, blijkbaar zijn ze bezig met nieuwe huisvesting. Terwijl we staan te kijken zingt een Spotvogel er vrolijk op los. Die zit ook dichtbij. We krijgen hem niet te zien, zo zijn Spoltvogels nou eenmaal. En dan ineens een Koekoek. Die vliegt door de lucht en laat daarbij zijn kenmerkende zang horen. Met al dit fraais zijn we vergeten dat het regent.
We wandelen verder door het gebied. Op het water veel Grauwe Ganzen, Kokmeeuwen en Krakeenden. Een kleine kudde schapen schuilt onder de struiken. Links en rechts zien en horen we Rietzangers. Die zijn deze ochtend op veel plekken aanwezig. De druilerige regen blijft aanhouden, waardoor het waarnemen wat lastiger is dan anders. Ook de Rietgors is vandaag verschillende keren van de partij. Op het open water gaan we op zoek naar  leuke meeuwen zoals de Dwergmeeuw en de Zwartkopmeeuw. We krijgen ze niet te zien. Twee Geoorde Futen zijn amper op naam te brengen. Heel in de verte zie ik door mijn telescoop nog net een paar Visdiefjes, maar zoals gezegd het zicht is beperkt.  

Bij de picknicktafel halverwege de wandeling maken we een korte stop, tijd voor koffie en een sneedje brood. Vanwege de aanhoudende regen besluiten we de wandeling af te breken. Eerst maar koffie in het Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen. Mocht het weer dan beter zijn geworden dan hadden we Natuurgebied Ruygeborgh nog willen bezoeken. Helaas het bleef regenen en om ca 12.30 uur beëindigen we de excursie. Al met al toch een geslaagde ochtend met een aantal niet alledaagse soorten.

Wederom dank aan Renée en Ton voor een aantal toegestuurde foto's.  

Waargenomen 16 mei 2015:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Bergeend, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend,  Fazant, Geoorde Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Ooievaar (onderweg terug ter hoogte van de Starrevaart Polder), Lepelaar, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Tureluur, Groenpootruiter, Wulp, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Koekoek, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Blauwborst, Rietzanger, Spotvogel, Fitis, Koolmees, Spreeuw, Huismus, Vink.    


Deze tekst spreekt ons wel aan ! 
Je hoeft hier niet te verdwalen.
Vogelen tussen de regendruppels door.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
De Spotvogel laat zich wel horen, hij zit op z'n zangpost in dicht gebladerte. 
Schuilen voor de regen.
Scholeksters, schuilen voor de regen door gewoon een tukkie te doen. 
Excursieleider Maarten deelt uit. Die gaan er goed in ! 
Joop geeft de waarnemingen door. 
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler. Regelmatige broedvogel in de Groene Jonker. 
Halverwege de wandeling. Het keerpunt, we gaan koffie drinken. foto: Renée. 
Tijd voor een kiekje. 
foto: Renée.
Hopelijk zien we je bij de volgende excursie weer terug.
Geheugensteuntje. 
Even bijkletsen bij de picknicktafel halverwege de wandeling. 
Vanwege de aanhoudende druilregen besluiten we eerst koffie te gaan drinken in Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) Eurasian Spoonbill
Toch nog een steltlopertje, rechts Tureluur (Tringa tutanus) / Common Redshank.
foto: Ton.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
foto: Ton.
Fuut (Podiceps cristatus) / Great Crested Grebe.
foto: Ton.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Common Reed Bunting.
foto: Ton

Geen opmerkingen:

Een reactie posten