BLOGARCHIEFzondag 24 mei 2015

HVB excursie Zouweboezem - 23 mei 2015.

Al onderweg naar de Zouweboezem begint het te regenen. Als we aankomen blijkt de kleine parkeerplaats vol. Het is druk. Van de gastvrije fruitteler aan de overkant mogen we auto’s neerzetten achter zijn schuur. Voordat we aan de wandeling door de Zouweboezem en Polder Achthoven beginnen, drinken we koffie bij het bankje. Op een nestkast zit een Torenvalk. De twee Stelkluten die we hier op 2 mei zagen en er langere tijd verbleven, zijn inmiddels weer vertrokken. Remco en ik gaan op zoek naar de Zomertalingen die hier achter de schuur zouden moeten zitten. Helaas geen Zomertaling. We horen de eerste Rietzangers en Rietgorzen.
Ergens vanuit het riet horen we een Kleine Karekiet.Ondertussen is het opgehouden met zachtjes regenen. De eerste papraplu’s komen tevoorschijn. In het open weidegebied links van het wandelpad horen we Grutto’s, die blijkbaar hun territorium verdedigen tegen vier Tureluurs. De eerste roofvogels worden gemeld, het zijn 2 mannetjes Bruine Kiekendief. Zwarte Sterns vliegen over. Nu en dan observeren we een Purperreiger. Het aantal zal naarmate de dag vordert alleen maar toenemen.

We besluiten het vogelkijkscherm vanwege de regen eerst maar even over te slaan. Misschien wordt het later droog en kunnen we er altijd nog naar toe. Een Spotvogel is goed te horen. We wandelen nu in rap tempo naar de vogelhut om te schuilen. De hut is krap, maar toch passen we er allemaal in. Tijd voor koffie en een broodje dan maar. Na een klein uur is het droog en wandelen we richting Polder Achthoven. De groep is inmiddels in kleinere groepjes uiteengevallen. Sommigen wandelen door anderen gaan alvast naar het scherm.

Uiteindelijk komt iedereen weer hier bijeen. Door één van de kijkgaten wordt een Waterral waargenomen. De vogel laat zich maar kort zien. In de verte veel eenden waaronder een Zomertaling, Krakeenden en Bergeenden. Weer komt vanuit het riet de kenmerkende zang van de Rietgors en Rietzanger. Als we weer richting de parkeerplaats wandelen horen we een Bosrietzanger en een Spotvogel. Voor enkelen is het lastig de twee zomervogels uitelkaar te houden.

Om ca 12.00 uur rijden we naar Eeterij ’t Kleine Brughuis in Meerkerk voor koffie en een kleine consumptie. Op het middagprogramma staat een bezoek aan de uiterwaarden bij Everdingen. Het is ongeveer een klein half uurtje rijden. Inmiddels is de zon gaan schijnen en is het bijzonder fraai weer geworden. Wat een verschil met de ochtend. We wandelen omlaag de uiterwaarden in. Een oer/Hollands landschap biedt zich aan ons aan.

Er zitten veel vogels. Kluten broeden op de zandplaten. Bergeenden met jongen. Hier en daar een Kleine Plevier. Visdiefjes tuimelen door de lucht. We wandelen verder. Vanaf het pad hebben we uitzicht op het natte gedeelte met z´n vele vogels. En dan plotseling een paar Blauwborst. Het mannetje en vrouwtje zitten afwisselend op een uitstekende tak, zodat we ze goed kunnen zien. We maken foto´s en denken even terug aan de excursie van afgelopen week in de Groene Jonker, toen was het ook al raak met de Blauwborst.
Excursieleider Maarten wijst ons op de tijd, het is inmiddels 16.45 uur en dus hoog tijd om weer terug te rijden naar het verzamelpunt Appelgaarde.
Het was weer een geweldige excursie. En hoe veranderlijk het weer in Nederland kan zijn? Daarvan was deze dag een goed voorbeeld.

Waargenomen soorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Canadese Gans, Bergeend (met juv.), Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Zomertaling, Kuifeend, Fuut (met juv), Aalscholver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Kievit, Tureluur, Grutto, Wulp, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, telmeeuw, Zwarte Stern, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Nachtegaal, Blauwborst, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Snor, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Gaai, Kauw, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Rietgors.   


Informatiebord aan het begin van de Zouweboezem.
En dan begint de regen.
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch.
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch.
Even schuilen voor de regen in de vogelhut. 
De regen is opgehouden. Iedereen komt weer naar buiten.
Knotwilgen langs de Zouweboezem. 
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern.
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern.
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern.
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern.
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern.
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern.
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern.
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) / Chiffchaff.
Broedplek voor veel eenden.
Uitzicht vanuit het vogelkijkscherm.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting. 
Onderonsje over het determineren van vogels.
Uitleg over de vogelzang .... Spotvogel ..... Bosrietzanger of toch een Rietzanger ? 
Soms even tijd voor planten.
Vogelkijkscherm. 
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) / Chiffchaff.
Eeterij 't Kleine Brughuis in Meerkerk. 
Eeterij 't Kleine Brughuis in Meerkerk.Tijd voor koffie.
Hier broeden nog Huiszwaluwen.
In de uiterwaarden van Everdingen. 
Het weer is ondertussen behoorlijk opgeknapt. 
Excursieleider Maarten maakt zich gereed voor een vogelfoto.
Op het water is veel te zien.
Het kerkje van Everdingen langs de dijk.
Veel soorten in de uiterwaarden.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Avocet. 
Huiszwaluwen bezig met het verzamelen van rivierklei voor de nestbouw.
Huiszwaluw (Delicon urbica) / House Martin. 
We maken een korte wandeling door de uiterwaarden.
Ook vanaf de overkant is weer veel te zien. 
Uiterwaarden van Everdingen langs de Lek.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat. 
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat.
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat. Foto: Ton H.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting.
 Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck. Foto: Ton H. 
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten