BLOGARCHIEFzondag 21 juni 2015

Vaartocht Nieuwkoop en Ruygeborg HVB. 20 juni 2015.

Onder de grijze wolken door rijden we naar Noorden. Vandaag staat een vaarexcursie op de Nieuwkoopse Plassen op het programma. Met deze excursie gaan 20 deelnemers mee. We hebben 3 uur de tijd om vanuit de kleurrijke bootjes zoveel mogelijk soorten te observeren. Nadat iedereen over de fluisterbootjes is verdeeld en de stuurlui zijn uitgekozen gaan de trossen los. Geruisloos glijden we over het water.
Al meteen bij het begin horen we Vink, Groenling, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf en Zwartkop. Iedereen is het er meteen over eens het gaan 3 mooie uren worden. De eerste Zwarte sterns en Visdieven vliegen over ons heen. In de verte zien wij de eerste Purperreiger, die hier vlakbij een grote kolonie heeft. De roofvogels laten zich deze ochtend moeizaam bekijken. Vanwege de matige temperatuur is er nauwelijks thermiek, noodzakelijk om ze op de wieken te krijgen. We speuren naar de Bruine Kiekendief die je in deze biotoop gemakkelijk zou moeten scoren. Maar niets is minder waar, we observeren er niet één. Vreemd. 

Iedereen geniet niet alleen van de vogels, maar ook van de fantastische plekken met prachtige waterplanten en bloemen. We varen door kreken waarvan je er in Nederland nog maar heel weinig hebt. We zien een Havik, maar die gaat er als een een haas vandoor als hij één van de felgekleurde bootjes ziet. Gelukkig houden de accu´s het deze keer langer vol dan 2 jaar geleden jaar. De Rietgors en Rietzanger laten zich deze ochtend nog steeds goed horen. Wel merken we dat de zangactiviteit van de zangertjes over zijn hoogtepunt heen is. Dus nog even oefenen voordat het weer stil wordt in het riet.
Om 13.00 uur meren we weer aan in Noorden. Op het terras van Café de Klinker praten we nog even na onder het genot van een kop koffie.

Omdat deze lange-dag-excursie eerder eindigt dan gepland, besluiten we de middag door te brengen in het naburige natuurgebiedje Ruygeborg. Geen slechte keuze, want we zien er de Roofvogels die we in de ochtend misten. Een Boomvalk geeft een demonstratie over de snelheden die hij bereiken kan. Ook hanger er voortdurend Buizerds in de lucht. Over steltlopers hebben we ook niet te klagen. We zien o.a. enkele Kemphanen die nog redelijk wat veren om hun nek hebben hangen, Tureluurs misschien wel een stuk of 40, Grutto’s van wie vermoedelijk hun nesten al vroeg zijn uitgemaaid. Een groepje van 7 Kleine Plevieren, zowel juveniele als adulte vogels, zitten op een zandplaatje.
Inmiddels schijnt er een waterig zonnetje en is de temperatuur aardig opgelopen.
Met flink veel schapenstront onder de schoenen wandelen we terug naar de parkeerplaats.             
Om ca 17.00 uur zijn we weer op de Appelgaarde.

Met dank aan Renée L. voor een aantal fraaie foto’s, die zij ons stuurde. 

Waargenomen vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Fazant, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Ooievaar, Lepelaar, Buizerd, Havik, Torenvalk, Boomvalk, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kleine Plevier, Kievit, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto, Wulp, Kemphaan, Kokmeeuw, Visdief, Houtdief, Koekoek, Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Rietgors.

Roofdieren: Wezel in Ruygeborg. 
Vlinders: Distelvlinder, Klein Koolwitje, Kleine Vos.
Planten: o.a. Oranje Havikskruid, Moeraslathyrus, Rietorchis, Moerasvergeet-mij-Nietje, Akkerdistel, Gele Lis, Veenpluis. 

Vertrek vanaf Café de Klinker in Noorden.
Nog even een onderonsje.
Alle deelnemers hebben hun plekje gevonden.
Muriel maakt nog wat laatste foto's van de start.
Afwachten welke schipper zich meldt ? 
De fluisterbootjes zijn oerstil.
Er wordt niet alleen gevogeld maar ook over van alles en nog wat gepraat. 
Deze eend met jongen wilde graag op de foto. 
Jouke stuurt en André geeft uitleg over de vogels.
Rietorchis. Zeer talrijk in de Nieuwkoopse Plassen.
Jagende Visdief boven de Gele Plomp.
Onderweg een bezette ooievaarspaal.
Even een kiekje van Ton en zijn deelnemers.
Er zijn volop mooie en vooral rustige plekjes.
We varen door de smalste kreken van Holland. foto: Renée L. 
De schipper neemt even pauze. foto: Renée L. 
De vraag is of deze koe de distels lekker vindt ? Op de foto: Kale Jonker, die hier op veel plaatsen voorkomt.
Vogelobservatiepunt. 
De wind gaat liggen en het wordt spiegelglad op het water.
De deelnemers van de Eend.
Buizerd in de windmolen die even niet draait. 
Moeraslathyrus. foto: Renée L. 
Sommige deelnemers vragen zich af waar toch de zon is gebleven. Morgen is het immers zomer.
Deze Kokmeeuw kwam op ons brood af.
Op de Eend worden ook de planten nauwkeurig op naam gebracht.
Het is hier één en al gezelligheid.
De route is redelijk goed aangegeven met deze borden.
Een tegenligger en dan wordt het improviseren.
Oranje Havikskruid. foto: Renée L. 
Oranje Havikskruid. foto: Renée L.
Om 13.00 uur tijd voor koffie in Café de Klinker in Noorden/Nieuwkoop.
Middagdeel: wandeling door Ruygeborg. 
Welk vogelprobleem doet zich hier voor ? 
Thuis ontdekten we op deze foto een Zwarte Ruiter. 
Kemphaan (Philomachus pugnax) / Ruff.
Vogelen onder dames wordt steeds meer populair. 
Struinen door Ruygeborg. foto: Renée L. 
Kokmeeuw (Chroicocephalus) / Black-headed Gull
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Common Reed Bunting.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover.
♀ Kuifeend (Aythyafuligula) / Tufted Duck. Met 7 jongen. 

1 opmerking: