BLOGARCHIEFzaterdag 22 oktober 2016

Texel 20 oktober 2016

Vandaag is het weer een stuk minder dan gisteren. Het waait stevig, het regent en het is een grauwe dag. Pas rond 15.00 uur komt de zon tevoorschijn. Na het ontbijt beginnen we onze vogeldag met een zoektocht naar een Bonte Kraai in de Koog. Deze vogel werd vandaag als eerste vogel op VWGTexel gemeld. Als we in de Koog aankomen stormt het en we ondernemen geen poging om te vogel te vinden. Voor ons strijkt een groepje Groenlingen neer op de rozenbottels. In de Slufter zitten weer de soorten die we gisteren ook zagen. Alleen vanwege hoogwater zitten er nu veel Bonte Strandlopers, Kluten en een flink aantal Kanoeten. Ook de Pijlstaarten zijn nog steeds aanwezig. We vervolgen onze route naar een Klapekster langs de Krimweg. We krijgen hem vanwege de harde wind, regen en het slechte licht niet te zien. Bij de Volharding zitten weer Steenlopers Drieteenstrandlopers. We drinken weer koffie in de Robbenjager. Het regent nog steeds en de wind is alleen maar in kracht toegenomen. We rijden nu langs het Wagejot, Ottersaat en de vogelkijkhut bij Dijkmanshuizen. Vanaf hier rijden we naar het haventje van Oudeschild om te kijken of er Eidereenden zitten. Bij de Lancasterdijk lopen we omhoog en hebben bij laagwater een fraai uitzicht over de drooggevallen wadden. In het Ganzenreservaat achter ons zit nog geen enkele Rotgans. Een Buizerd veroorzaakt veel onrust, alles gaat de lucht in. Op het wad zien we Grote Zilverreigers, veel Tureluurs, Kanoeten, Scholeksters en in de verte een mannetje Eidereend. Op een paaltje zit een Tapuit die probeert een harige rups te verorberen. Dat gaat niet zo gemakkelijk. Een tweede Klapekster wordt op waarneming gemeld. Deze zou zich ophouden in de nabijheid van de Vuurtoren. Het is er enorm druk, toch proberen we hem te vinden, helaas. 
We rijden voor een laatste keer naar de Petten en de Mokbaai. Het is inmiddels laagwater en er zitten weer heel veel Bergeenden en Wulpen. In de Horsmeertjes zien we veel Aalscholvers. Het is inmiddels 18.00 uur, dus terug naar het hotel voor het avondeten. 

Waargenomen: Aalscholver, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Vink, Kauw, Houtduif, Drieteenstrandloper, Steenloper, Keep, Wintertaling, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Zilverplevier, Kanoet, Bonte Strandloper, Tureluur, Watersnip, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggemus, Roodborst, Tapuit, Koperwiek, Zanglijster, Kramsvogel, Goudhaan, Koolmees, Spreeuw, Groenling, Ekster, Zwarte Kraai, Huismus, Buizerd, Eidereend. 


Vogelkijkpunt Wagejot.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot.
Huismus (Passer domesticus) House Sparrow.
De Volharding.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. Postweg.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Hoofdweg.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot. Ottersaat.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Ottersaat.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Wagejot.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. De Volharding.
Zanglijster (Turdus philomelos) / Song Thrush. 
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing.
De Hors en de Geul.
De Hors en de Geul.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten