BLOGARCHIEFwoensdag 22 februari 2017

Texel - 10 februari 2017

Aan alles komt een eind, ook aan een midweek Texel. De dooi is weliswaar ingezet maar het blijft koud. De polderslootjes zijn dichtgevroren en veel ganzen en eenden zijn naar andere oorden vertrokken. Toch zijn er nog volop vogels op het eiland. Vanaf de Zwinweg bij het Lage Land vliegt een IJsvogel voor langs onze auto. Hij duikt meteen in een slootje langs de weg. De vogel maakt een vrij tamme indruk. Last van de kou of heeft hij de laatste dagen maar weinig vis kunnen vangen ? We maken een paar foto's waarvan er één nu de openingsfoto van onze site is.  

Langs de Oorsprongweg zitten nog steeds flinke aantallen IJsgorzen, Holenduiven en Veldleeuweriken. Soms vliegen ze op als het schrikkanon van een boer weer een schot lost. Maar de knallen maken geen grote indruk, want kort daarop landen ze weer de de akkertjes. 
In het slootje zit weer een Witgat. Deze soort trekt in deze periode van het jaar door Texel. Het zijn prachtige vogeltjes die hun naam pas eer aan doen wanneer ze opvliegen. 

In polder Waal en Burg zitten Smienten dicht opeengepakt in de wakken. Ook de Kramsvogels die we gisteren zagen zitten er nog steeds. 

En bij de Volharding de vogels die er de afgelopen dagen ook zaten, een Zilverplevier, enkele Eidereenden, Goudplevieren ... een stuk of 20, Bonte Strandlopers, Tureluurs. 
Over de rietkragen van de Roggesloot jaagt weer een vrouwtje Blauwe Kiekendief. 

Een groep van zo'n 18 Dodaarzen zwemt rond in een wak langs de Stengweg, misschien zijn het er meer, tellen is immers lastig bij deze soort die vaak liever onder dan boven water is. Vanaf de Lancasterdijk een Buizerd en veel Steenlopers. Overal zitten Bergeenden. We sluiten onze midweek af met een kort bezoek aan de Haven van Oudeschild in de hoop de Grote Burgemeester, die we hier gisteren zagen, nog een keer te zien. Helaas. We rijden richting ´t Horntje ... 

O.a. waargenomen: Krakeend, Bergeend, Slobeend, Smient, Kramsvogel, IJsvogel, Witgat, Zilverplevier, Eidereend, Goudplevier, Bonte strandloper, Blauwe Kiekendief, Buizerd,Torenvalk, Dodaars, Vink, IJsgors, Veldleeuwerik.

IJsvogel (Alcedo atthis) / Common Kingfisher. Zwinweg - Oude Land. 
Holenduif (Columba oenas) / Stock Dove. Oorsprongweg.
Deze Holenduiven, Houtduiven en Kauwen zijn totaal niet onder de indruk van het schrikkanon. 
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Lancasterdijk.
De Volharding. Na een week vorst ligt er ijs. 
De Volharding. In de zomer heerst hier het massatoerisme.
De Volharding. Bitterkoud. 
De Volharding. Nu begrijp ik waar die naam vandaan komt.
Ook het plasje van de Robbenjager is dichtgevroren.
Dodaars (Tachibaptus ruficollis) / Little Grebe. Stengweg
Dodaars (Tachibaptus ruficollis) / Little Grebe. Stengweg
Drijvers Vogelweid de Bol. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten