BLOGARCHIEFzondag 15 oktober 2017

Texel HVB vogelexcursie - 14 oktober 2017

Met 14 deelnemers gaan we vandaag een dag vogelen op Texel. Even voor 06.30 uur rijden we naar de veerhaven in Den Helder. Om 08.30 uur nemen we de veerboot voor de oversteek. Omdat er een aantal leuke soorten zijn gemeld op de website "waarneming", besluiten we al meteen het programma te wijzigen. Er is belangstelling op zoek te gaan naar de Grote Kruisbek, die als zeldzaamheid geldt. We rijden naar de plek waar de soort als laatste is gemeld. We hebben geluk. Na ongeveer 45 minuten zien we de eerste vogels neerstrijken op de kale takken. Door de telescoop en verrekijker zijn de rode en groene kleurtjes goed te zien. 

Na de Kruisbekken vervolgen we onze weg naar de Vogelkijkhut Dijkmanshuizen. Tegen de voorspelling in is het fraai weer geworden. De hut is bezet, dus wachten we buiten. In Dijkmanshuizen zit altijd wel iets leuks. Vandaag een Rosse Franjepoot. Verder zien we ook Kleine Strandloper, Watersnip, Wintertaling en veel eenden, waarvan velen nog bezig zijn met de rui. Thuis ontdekken we op één van de foto's een Zwarte Ruiter. 

Over de IJsdijk en Lancasterdijk rijden we naar het nooden van het eiland. Onderweg stoppen we bij leuke vogelplekken. In het Wagejot zien we Rotganzen, Rosse Grutto's, Bonte Strandlopers en een flinke groep Scholeksters. Plotseling ontstaat er grote onrust onder de vogels. Een jagende Slechtvalk vliegt over het gebied. Nadat de roofvogel uit beeld  is verdwenen keert de rust terug.  Bij Krassekeet zien we aan de wadkant een eerste jaars Jan van Gent voorbijvliegen. In de verte dobbert een groep Middelste Zaagbeken, het zijn er ongeveer 25. Nu en dan vliegen er Rotganzen voorbij. Aan de andere kant van de dijk ligt Drijvers Vogelweid de Bol. Twee groepen Kluten zitten dichtopeengepakt tegen de oever. Een Torenvalk jaagt over de dijk. 

Om ca 13.00 uur rijden we naar restaurant Robbenjager voor koffie en appeltaart. Het is inmiddels een zomerse dag geworden. Prima omstandigheden voor een geslaagde vogeldag.

We wandelen naar het uitkijkpunt Renvogelveld. Het gebied ligt tussen de vuurtoren en camping de Robbenjager. Omdat het ook Dutch Birding vogelweekend is, zijn er veel vogelaars op het eiland. Dat is hier goed te merken, er is amper plek bij het scherm. Bovendien is er een Hop gemeld. We hebben geluk want het duurt niet lang of de Hop vliegt over ons heen en we krijgen hem kort te zien. Op het Renvogelveld ontdekken we een aantal Roodborsttapuiten. 

We rijden naar het observatiepunt De Slufter. Onderweg maken we een stop langs de dijk bij de Stengweg. Het is hoogwater. Op een van de treden van de trap op de dijk zit een Tapuit. 
Het is goede plek want we zien hier een groep Goudplevieren en verder Eidereenden, Bonte Strandlopers, Tureluurs en een Kanoet. In de verte zit op een zandplaat een enorme groep Scholeksters. 
Ook boven bij het observatiepunt De Slufter zitten weer veel vogelaars. In de verte zit een Slechtvalk aan de grond. Verder zien we een groep Pijlstaarten. Tureluurs en Bonte Strandlopers. 

Als laatste bezoek we de Petten en de Mokbaai. In de Mokbaai zien we flinke aantallen vogels. De Wulpen zijn in groot aantal aanwezig. Verder zien we hier Kanoeten, een Zilverplevier, Bergeenden, Bonte Strandlopers. Smienten. Jammer dat de vogels hier altijd ver weg zitten. Een telescoop is daarom wel aan te raden om de verschillende soorten op naam te brengen. 

Aan alles komt een einde. Zo ook aan deze vogeldag op Texel. We nemen de boot van 18.00 uur. De leuke waarnemingen, het fraaie zomerweer en het enthousiasme van de deelnemers zorgden voor een geweldige vogeldag. 

Waargenomen: 

Fuut, Dodaars, Jan van Gent, Aalscholver, Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans,  Rotgans, Grauwe Gans, Bergeend, Krakeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Eider, Middelste Zaagbeek, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Fazant, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Steenloper, Kanoet, Bonte Strandloper, Kleine Strandloper, Wulp, Rosse Grutto, Tureluur, Oeverloper, Watersnip, Grauwe Franjepoot, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Grote Stern, Houtduif, Hop, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Kramsvogel, Koolmees, Pimpelmees, Spreeuw, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Vink, Sijs, Kruisbek, Grote Kruisbek

Fotoverslag:

Grote Kruisbekken zoeken in de Staatsbossen.
Van vogelaars horen we dat ze zojuist zijn weggevlogen.
We hebben geluk de Grote Kruisbekken keren weer terug naar dezelfde plek.
Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus) / Parrot Crossbill. Staatsbossen.
Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus) / Parrot Crossbill. Staatsbossen.
Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus ) / Parrot Crossbill. Staatsbossen.
Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus) / Parrot Crossbill. Staatsbossen.
Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus) / Parrot Crossbill en 
Kruisbek (Loxia curvirostra) Common Crossbill.Staatsbossen.
Iedereen is laaiend enthousiast over de waarneming.
Met de telescoop zijn ze goed in beeld te krijgen.
Grote Bonte Specht (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker. Staatsbossen.
Verder hoorden en zagen we nog Sijzen en de Grote Bonte van hierboven. Staatsbossen.
Grauwe Franjepoot (Phalaropus lobatus) /Red-necked Phalarope. Dijkmanshuizen.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common shelduck. Dijkmanshuizen.
Molentje om de rietvelden nat te houden. Dijkmanshuizen.
Vogelkijkhut Dijkmanshuizen.
Als je binnen zit heb je een beter zicht op de plas-dras gebiedjes
In Dijkmanshuizen zagen oa Watersnip, Rosse Franjepoot, Wintertaling, Kleine Strandloper.
Deze Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spottes Redshank, ontdekten we pas toen we thuis de foto's bekeken. Dijkmanshuizen.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spottes Redshank. Dijkmanshuizen.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher. Wagejot.
Rotgans (Branta bernicla) / Brant Goose. Wagejot.
Rotgans (Branta bernicla) / Brant Goose. Wagejot.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common shelduck. Wagejot
Ruiende Smienten (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. Wagejot.
Altijd wel iets leuks bij het Wagejot.
Infobord Wagejot.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit.
Krassekeet. Kijkend richting de wadkant.
Vanaf de dijk bij Krassekeet kijk je landinwaarts naar Drijvers Vogelweid de Bol in Polder het Noorden.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Krassekeet.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. Wagejot.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied avocet. Vogelweid de Bol / Polder het Noorden.
Krassekeet.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Krassekeet.
De Volharding.
13.00 uur tijd voor koffie en appeltaart in restaurant De Robbenjager.
13.00 uur tijd voor koffie en appeltaart in restaurant De Robbenjager.
Uitkijkpunt Renvogelveld.
Het is druk mede door het Dutch Birding vogelweekend.
We zagen hier wel een Hop. Renvogelveld.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. Ergens onderweg.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. Stengweg / De Cocksdorp.
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Stengweg / De Cocksdorp.
Eiders op het het infobord van De Slufter.
Observatiepunt De slufter.
Observatiepunt De slufter.
Observatiepunt De slufter.
Observatiepunt De slufter.
Observatiepunt De slufter.
De slufter.
Rotgans (Branta bernicla) / Brant Goose. De Slufter.
De Slufter.
De Petten met oa Bonte Strandloper, Tureluur en Kanoet.
De Petten.
Links Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. 
Rechts Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone.
De Petten.
Mokbaai. 
Om 18.00 uur steken we weer over.
Koffie en thee aan bord.

1 opmerking:

  1. Beste Muriel en André
    Jullie hebben als excursieleiding mij een interessante en gezellige dag bezorgd. Fijn dat er zo snel een verslag met foto’s kwam, dan kun je de dag nog een keer beleven!
    Hans van de Mast

    BeantwoordenVerwijderen