BLOGARCHIEFdinsdag 19 mei 2020

De Banken 's-Gravenzande - 19 mei 2020

Het schitterende lenteweer nodigde vandaag uit op de fiets te stappen om lekker de natuur in te gaan. Deze ochtend koos ik voor de Banken in 's-Gravenzande. In de struiken rond de plasjes en in het duin zit het in deze tijd van het jaar vol zangertjes. Ze zijn hier goed waar te nemen in de toppen van de struiken die als zangpost dienen.  Maar ook de luide zang verraadt hun aanwezigheid waardoor ze makkelijk op naam zijn te brengen.  
In de plasjes zaten niet veel watervogels. Gelukkig was het niet heel erg druk op het fietspad, zowel heen als terug. De angst om binnen de 1.5m van anderen te komen bleef uit. Leuke ochtend met veel mooie soorten. 

Waargenomen:
aalscholver, cetti's zanger, kleine karekiet, nachtegaal, kneu, grasmus, boomleeuwerik, fitis, tjiftjaf, gierzwaluw, boerenzwaluw, roodborsttapuit (paartje slepend met voedsel), bergeend, dodaars, krakeend, oeverloper, heggenmus, kievit, scholekster, witte kwikstaart, brandgans, grauwe gans, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw. 


Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat
Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat
Boomleeuwerik (Lullula arborea) / Woodlark
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat
Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat
Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat

Zwarte Kraai (Corvus corone) / Carrion Crow


1 opmerking: