BLOGARCHIEFzondag 4 december 2016

HVB excursie Zuidelijk havenhoofd en strand Scheveningen - 3 december 2016.

Leiding: Marcel van Rooijen

Rond 09.00 uur lopen we het Zuidelijk havenhoofd op. Er is nauwelijks wind en de zon schijnt. Bovendien is het helder wat het observeren alleen maar ten goede komt. Al snel zien we een vrouwtje Eidereend tegen de betonblokken van het Noordelijk havenhoofd. Aalscholvers scheren laag over het water. Vanwege de geringe wind is er weinig vogeltrek boven zee. De excursie begint relaxed. Langs de vloedlijn van het kleine strandje lopen Scholeksters en Steenlopers. Het zijn de soorten die we deze ochtend geregeld zullen zien. Verderop zit een flinke groep Paarse Strandlopers. We klauteren de betonblokken op om ze in de kijker te krijgen. Dat valt niet mee. Pas als ze opvliegen blijkt het om zo'n 30 vogels te gaan. Een stukje verder vliegen ze omlaag en verdwijnen ze uit het zicht. 
En dan zit er ineens een Oeverpieper op het beton. Een soort die hier vrijwel het gehele jaar aanwezig is.

De vissers hebben vandaag zo te zien een goeie dag. Telkens hangen er scharretjes aan hun vislijn. Bij de vuurtoren aan het einde van de pier zetten we de telescopen op. Wie weet trekken er duikers of andere zeevogels langs. We hebben geluk. Een aantal Jan van Genten, Roodkeelduikers en Alken of Zeekoeten vliegen ver voor ons richting zuid en soms noord.
  
Een krap uurtje later lopen we weer terug. Een paar handtamme Steenlopers dribbelt met ons mee. De Eidereend heeft inmiddels ook niet stilgezeten en houdt ons na een omtrekkende beweging in de gaten. Vanwege de vele surfers, honden en de bergen zand op het strand zien we af van een strandwandeling. De verstoring is immers te groot en de kans op Drieteenstrandlopers of andere steltlopers is hierdoor klein.    
Met een groepje deelnemers drinken we tot slot koffie in JM Snacks aan het begin van het Noordelijk havenhoofd. Het was weer een gezellige excursie met alleen maar enthousiaste deelnemers. Marcel bedankt ! 

Vogel- en natuurfoto's van Marcel van Rooijen zijn te vinden op zijn website:
www.experiencenature.nl

waargenomen: 
Eider, Roodkeelduiker, Jan van Gent, Aalscholver, Fuut, Buizerd (onderweg), Scholekster, Steenloper, Paarse Strandloper, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Alk?/Zeekoet?, Stadsduif, Houtduif, Zwarte Kraai, Oeverpieper. 

fotoverslag:


Vogelexcursie Zuidelijk havenhoofd. 3 november 2016.
Bij laagwater zit er altijd wel wat beneden.
Marcel geeft tekst en uitleg.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / Herring Gull. 
Het weer speelt vandaag een belangrijke rol.
Het oude Noorderhavenhoofd. 
Het oude Zuiderhavenhoofd.
Vandaag is het IVN op bezoek.
Gezellig groepje vogelaars.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper.
Het begint al aardig vol te lopen.
Vandaag de meest gespotte vogel.
Het zal zonder twijfel over vogels gaan.
Postduiven die even op adem komen of zijn het gewone stadsduiven ? 
Het duurt niet lang voordat de eerste scharretjes worden gevangen.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher.
foto: Michel Gieskens.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper.
foto: Michel Gieskens.
De vogelgidsen komen tevoorschijn om te kijken hoe een Roodkeelduiker eruit ziet.
Remco op zoek naar zeevogels, denk ik ? 
Hier moet je vaker komen. Er zijn altijd vogelaars en vissers. 
Na de Roodkeelduikers en Jan van Genten lopen we terug.
"Voor de soep", vertelde deze visser me. Vissoep ? 
Vette buit ! 
Ja, daar word je nu vrolijk van. 
Binnenkort krijgen we informatie over deze geringde Scholekster.
Tussen de betonblokken enkele Oeverpiepers.
Paarse Strandlopers. Vaste wintergasten op het Zuider en Noorder havenhoofd.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone.
Op zoek naar Jan van Genten en andere duikers.
We hopen dat de IVN-ers het vandaag leuk hebben gevonden.
De Skyline van Scheveningen. Kijkduin volgt.
De Maasvlakte. Eén van de betere vogelplekken in Nederland.
Eidereend (Somateria mollissima) / Common Eider.
Het was weer een geslaagde vogelexcursie.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / Herring Gull.
Nog een laatste blik. Wie weet zit er nog iets leuks?
We nemen afscheid vanelkaar. Tot een volgende keer.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher.
Ca 12.00 uur einde excursie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten