BLOGARCHIEFzaterdag 29 juni 2013

Sophiapolder, Rhoonse Grienden en Valckesteynse Bos. Verslag van de vogelexcursie van de Haagse Vogelbescherming op 29 juni 2013.

Spannend. Vandaag zullen we een aantal nieuwe excursiegebiedjes bezoeken. Een experiment. Gaat  het wat worden? Als eerste bezoeken we het Valckesteijnse Bos aan de rand van Poortugaal. Het is eind juni en de vogelzang is behoorlijk aan het afnemen. We wandelen door een gevarieerd bos met hier en daar een plasje en soms een verruigd moeras.
We observeren nogal wat jonge vogels: Staartmees, Tjiftjaf, een vrouwtje Zwartkop. Gelukkig is het nogal vochtig en is de temeratuur zacht. Dat komt de zang ten goede. De Zwartkop, Winterkoning en Tjiftjaf laten zich regelmatig horen. Na ruim een uur wandelen vertrekken voor het 2e deel van het ochtenprogramma: De Rhoonse Grienden, een zoutwatergetijdengebied. We wandelen door de laantjes. Een adulte Gekraagde Roodstaart met een juveniel zit op een pad. Ze fourageren. We horen hier o.a. Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Bosrietzanger, Grasmus. Nu en dan laat de zon zich zien.
Om 13.00 uur drinken we koffie in Eeterij en Tapperij ’t Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht. Even lekker bijkletsen op het terras aan het water.
Om ca 13.45 uur vertrekken we naar de Sophiapolder, een stuk nieuwe natuur ter compensatie voor de Betuwelijn en de HSL. Bijzonder is dat op zo’n 25 meter diepte de Betuwelijn onder de Sophiapolder doorgaat.
Na de overtocht met het veerpont wandelen we over de vlonders naar de observatiehut. Het begint laagwater te worden, waardoor het gebied al behoorlijk is drooggevallen. Onderweg flinke aantallen Gierzwaluwen, Huiszwaluwen en soms een Oeverzwaluw. Vanuit de hut observeren we Grutto, Kemphaan, Lepelaar, Bergeend en Zwartkopmeeuw. De meesten zijn het er over eens, de Sophiapoldeer heeft wel iets.
Om 16.00 uur verzamelen we weer voor de overtocht naar de wal. We observeren nog even een Havik die in de clinch ligt met een Zwarte Kraai. Om ca 17.00 uur eindigt de excursie op de plek waar we vanmorgen begonnen, de Appelgaarde.

Waargenomen:
Aalscholver, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Bergeend, Canadese Gans, Nijlgans, Krakeend, Kuifeend, Fuut, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Bruine Kiekendief, Havik, Torenvalk, Waterhoen, Scholekster, Kluut, Kievit, Tureluur, Grutto, Kemphaan, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Visdief, Koekoek, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Grasmus, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Matkop, Boomkruiper, Huismus, Vink, Groenling, Rietgors.   


Valckesteijnse Bos. 
Valckesteijnse Bos.
Valckesteijnse Bos.
Rhoonse Grienden. 
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Juv. Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart. Sophiapolder. 
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht.
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht.
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht.
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht.
We gaan op weg voor het middagdeel: De Sophiapolder. 
We varen met het pontje van het Hollands Landschap over naar de Sophiapolder.
De Sophiapolder: een nieuw gebiedje in het excursieprogramma. 
Prima sfeertje aan bord. 
Op weg via de vlonders naar de vogelobservatiehut. 
De vogelobservatiehut is alleen via vlonders te bereiken.
Ook buiten de hut kun je gaan staan vogelen.
Sophiapolder bij laag water. Let op ! Het is een getijdengebied.
Kijkpunten vanaf de vlonders.
Info via informatieborden. 
16.00 uur: tijd voor de oversteek terug. 
Juv. Fuut (Podiceps cristatus) / Great Crested Grebe. 
Rhoonse Grienden. 
Zwartkopmeeuw (|Larus melanocephalus) / Mediterranean Gull. Sophiapolder. 
De Sophiapolder in breedbeeld. 
Einde van de dag ! 

1 opmerking:

  1. Het was in ieder geval een prachtige dag als ik dat zo lees en zie. Die gekraagde roodstaart had ik evengoed wel geloofd hoor hihi....

    Heel mooi vol blog met leuke platen :-)
    Groetjes, Helma

    BeantwoordenVerwijderen