BLOGARCHIEFzaterdag 1 maart 2014

Friesland - 28 februari 2014.

Wanneer je naar Friesland gaat om te vogelen, dan ontkom je haast niet aan een rondje om het Lauwersmeer. Vandaag was het zover. Tegen de wijzers van de klok gingen we aan de slag. De Jaap Deenspolder met z’n fantastische vogelobservatiehut stond als eerste op het programma. We zagen er o.a. Pijlstaarten, een vlucht Bonte Strandlopers en we hoorden en zagen een stuk of vier Veldleeuweriken. Daarna naar Lauwersoog. In het haventje tref je altijd wel leuke soorten aan. Vandaag ook: 7 Eidereenden, 4 Grote Zaagbekken en 1 Brilduiker. Na de koffie rijden we over de Waddendijk naar de Gerbrandywei. Vanaf de ventweg hebben rechts uitzicht op de Bantpolder. Weer heel veel Brandganzen, kleine aantallen Rotganzen. En dan naar Ezumakeeg. We bezoeken de Vogelkijkhut en de kleine verhoogde uitzichtpunten. Enorme aantallen Brandganzen vliegen over ons heen. Vanuit de hut observeren we de eerste Grutto. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief jaagt over het riet.
We vervolgens onze dag met een bezoek aan Paesens Moddergat. Vanaf de dijk, het is laag water, zien we een grote groep foeragerende Bonte Strandlopers en een flinke groep Rotganzen.
In het haventje van Lauwersoog schijnen zo’n 15 Sneeuwgorzen te zitten. We rijden weer terug naar het haventje. Als we aankomen blijken ze er nog te zitten. Het zijn er inderdaad zo’n 15. We proberen wat foto’s te maken. Dat valt nogal tegen, omdat ze onder allerlei agrarische gereedschappen zitten. Soms vliegen ze op, zitten dan op een dakrand en dan zijn ze weer uit beeld.
Ook een Sperwer heeft het op de Sneeuwgorzen voorzien. Vlak voor onze auto gaat hij op de grond zitten en wacht op het geschikte moment om toe te slaan. We zijn er getuige van hoe de Sperwer razendsnel achter een van de Gorzen aanjaagt, maar of hij hem te pakken krijgt, kunnen we niet zien. Vanaf dit moment hebben we de Sneeuwgorzen niet meer gezien.

Waargenomen:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Tafeleend, Kuifeend, Eidereend, Nonnetje, Brilduiker, Krakeend, Smient, Slobeend, Wilde Eend, Pijlstaart, Wintertaling, Fuut, Aalscholver, Grote Zaagbek, Zilverreiger, Blauwe Reiger, Blauwe Kiekendief (1), Sperwer (1), Buizerd, Meerkoet, Torenvalk, Scholekster, Kievit, Bonte strandloper, Steenloper, Watersnip, Grutto, Wulp, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Veldleeuwerik (4), Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Merel, Pimpelmees, Koolmees, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Sneeuwgors (ca 15), Fazant.   

Op de achtergrond: Nonnetje ♀, (Mergellus albellus ) / Smew. Lauwersoog.   
Haventje van Lauwersoog. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Bantpolder.  
De Bantpolder - Lauwersmeer.
Brandganzen in de Bantpolder - Lauwersmeer.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. De Bantpolder - Lauwersmeer. 
Ezumakeeg - Lauwersmeer.
Ezumakeeg - Lauwersmeer.
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / Pied Wagtail. Ezumakeeg - Lauwersmeer.
Ezumakeeg - Lauwersmeer.
Ezumakeeg - Lauwersmeer.
Paesens Moddergat. 
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) / Snow Bunting. Haventje van Lauwersoog.
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) / Snow Bunting. Haventje van Lauwersoog.
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) / Snow Bunting. Haventje van Lauwersoog.
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) / Snow Bunting. Haventje van Lauwersoog.
Sperwer (Accipiter nisus) / Eurasian Sparrowhawk. Haventje van Lauwersoog. 
Sperwer (Accipiter nisus) / Eurasian Sparrowhawk. Haventje van Lauwersoog.
Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Goldeneye. Haventje van Lauwersoog.
Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Goldeneye. Haventje van Lauwersoog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten