BLOGARCHIEFdonderdag 7 mei 2020

Aalkeetbuitenpolder Broekpolder en Zevenhuizen - 6 mei 2020

Met een vogelvriend bezoek ik deze ochtend verschillende vogelgebiedjes in Zuid Holland. We beginnen in de aalkeetbuutenpolder. De vogels zijn in deze tijd van het jaar bijzonder actief. Er wordt volop gezongen. Om de beste territoria worden gevochten. Wie hebben de meeste rechten ? Onderweg naar de vogelkijkhut horen we tjiftjaf, fitis, zwartkop en regelmatig de cetti's zanger. Leuk is de waarneming van een purperrreiger vanuit de hut. Voor de hut heeft een tafeleend waarschijnlijk een nest. Het uitzicht is oer-Hollands. Jammer dat de A20 wat roet in het eten gooit.

In de plas van de broekpolder observeren niet veel soorten. Nu en dan vliegt er een visdief voorbij. Op het water dobberen kuifeenden in prachtkleed. Ook hier volop vogelzang. 

In Zevenhuizen horen we met regelmaat de roep van de roerdomp. Maar natuurlijk blijft hij in het riet zitten, hij wil ook vandaag zoals ook op vele andere dagen niet gezien worden. Eén enkel keertje horen we buidelmezen vanuit het riet. Verder zien en horen we koekoek, cetii's zanger, rietgors, kleine karekiet, putter. Even verderop bij de roeibaan zingt luid een grote karekiet, misschien wel het toppertje van deze ochtend ? Het werd vogelrijke ochtend, maar ja, wat wil je in deze tijd van het jaar.

waargenomen:
visdief, holenduif, grote karekiet, tafeleend, tureluur, zwarte stern, visdief, bergeend, kluut, baardman, dodaars, koekoek, kleine karekiet, winterkoning, spreeuw, rietzanger, rietgors, roerdomp, snor, buizerd, knobbelzwaan, fuut, sprinkhaanzanger, roodborst, grasmus, putter, koolmees, tuinfluiter, slobeend, grote bonte specht, purperrreiger, meerkoet, kievit, kolgans, brandgans, blauwe reiger, waterhoen, krakeend, heggenmus, kuifeend, oeverloper, zanglijster, nachtegaal, groenling, cetti's zanger, tjiftjaf, zwartkop, fitis. 

Uitzicht vanuit de vogelkijkhut Aalkeetbuitenpolder.
Aalkeetbuitenpolder
Tafeleend (Aythya ferina) / Common Pochard - Aalkeetbuitenpolder
Tafeleend (Aythya ferina) / Common Pochard - Aalkeetbuitenpolder
Vogelkijkhut Aalkeetbuitenpolder
Fitis (Phylloscopus trochilus) / Willow Warbler - Aalkeetbuitenpolder
Broekpolder
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting - Zevenhuizen

Zevenhuizen - Eendragtspolder
Zevenhuizen - Eendragtspolder Willem-Alexanderroeibaan
Zevenhuizen - Eendragtspolder Willem-Alexanderroeibaan
Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) / Great Reed Warbler 
Zevenhuizen - Eendragtspolder Willem-Alexanderroeibaan
Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) / Great Reed Warbler 
Zevenhuizen - Eendragtspolder Willem-Alexanderroeibaan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten