BLOGARCHIEFdonderdag 2 juli 2020

Texel 1 juli 2020

Vandaag gaan we op excursie naar de Geul en de Mokbaai. We hebben ons thuis online bij Staatsbosbeheer aangemeld. Het weer is goed en zeker prima voor een excursie. We verzamelen bij het huisje van Staatsbosbeheer langs de Mokweg. Nadat de gids algemene informatie heeft gegeven over het ontstaan en de geschiedenis van het eiland wandelen we langs de Mokbaai. We horen een rietgors zingen. Nu en dan vliegen er kneutjes over. Onze aanwezigheid heeft de aandacht getrokken van een bruine kiekendief. Regelmatig komt hij even om de hoek kijken. En dan een soort waar we hier helemaal niet op hadden gerekend. Een luid zingende spotvogel. We wandelen verder de Geul in. De gids benoemt de planten die links en rechts van het paadje staan. Bij de Geul zien we lepelaars. Hier broeden jaarlijks honderden paren. Aalscholvers zitten op op het nest. De vislucht die ze verspreiden ruikt je al van verre. Door het enthousiasme van de gids is het een geslaagde excursie. Hij brengt ons ook nog naar de plekken waar kleine mantelmeeuwen en kokmeeuwen door elkaar heen broeden. 

Omdat we toch langs de Petten komen, maken we hier een stop. De rosse grutto's die hier gisteren waren, zitten er nog steeds. Steenlopers, tureluurs, maar ook een grutto ontdeken we tijdens onze korte stop. 

In de middag rijden we naar het, misschien wel leukste dorp van Texel, Oosterend. 

waargenomenbergeend, rosse grutto, wulp, tureluur, grutto, steenloper, kuifeend, gierzwaluw, zwartkop, winterkoning, spotvogel, lepelaar, rietzanger, rietgors, tjiftjaf, grasmus, kneu, groenling, grapieper, bruine kiekendief             

De Geul waar we vandaag een excursie hebben geboekt via Staatsbosbeheer
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) / (Great) Cormorant - de Geul
De Geul
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill - de Geul 
Op excursie in de Geul
We lopen de kolonie van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen in - de Geul

Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) / Lesser Black-backed Gull - de Geul 
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull - de Petten
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull - de Petten
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose - de Petten
Oosterend
Oosterend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten