BLOGARCHIEFvrijdag 5 maart 2021

De Wollebrand - 5 maart 2021

Het bezoekje aan het natuurreservaatje het Kraaiennest in de Lier leverde amper vogels op. We zagen een groepje scholeksters en nog enkele bergeenden. Het Kraaiennest is o.a. ingericht om de grutto kansen te bieden zich hier (weer ?) als broedvogel te vestigen. Wij zagen ze deze middag niet. Wel hoorden we van vogelaars dat er de laatste dagen een groep van zo'n 60 vogels verblijft. Ze zouden dan weer hier dan weer in De Wollebrand zitten. 

We rijden naar De Wollebrand. De lichtomstandigheden zijn hier in de namiddag goed, je kijkt niet tegen de zon in. Meteen al zien we ca 20 grutto's en ook ca 15 tureluurs. Hier en daar paartjes wintertalingen. Even verderop 2 bonte strandlopers. Vanaf het Overtoomsepad tellen we de grutto's en komen op een aantal van ca 450 vogels. In de verte, helemaal aan het einde van de berging, zien we 2 waterralen. Met een aantal van ca 30 kluten beëindigen we dit verslagje. Hieronder een paar kiekjes die we ter plaatse maakten. 

waargenomen: huismus (3), kievit (50), rietgors (1), slobeend (31), wintertaling (18), kluut (31), bonte strandloper (2), tureluur (26), grutto (ca 450), waterral (2).

De Wollebrand - De Lier 
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common shelduck
De lage zon trekt lange schaduwen
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Schoonebeker heideschapen
Een mooi ras

Geen opmerkingen:

Een reactie posten